Wsparcie i opiniowanie psychologiczne – tranzycja oraz sądowe uzgodnienie płci

Wsparcie i opiniowanie psychologiczne – tranzycja oraz sądowe uzgodnienie płci

Diada poszerza zakres usług o opiniowanie psychologiczne, niezbędne w procesie sądowego uzgadniania płci oraz diagnozowanie i wsparcie w procesie tranzycji (korekty płci).

Oferta diagnostyczna, opiniowanie oraz wsparcie psychologiczne skierowane są zarówno do osób zdecydowanych lub podejmujących działania (np. sądowe, medyczne) w kierunku tranzycji oraz osób (adolescentów, młodych dorosłych i ich rodzin oraz dorosłych), mierzących się z poczuciem dysforii płciowej oraz niepewnością dotyczącą przynależności do binarnie pojmowanej płci.

W ramach wsparcia można skorzystać z konsultacji psychologicznej. Celem wizyty konsultacyjnej (w przypadku indywidualnych potrzeb może być ich więcej) jest określenie trudności zgłaszającej się osoby z należną uwagą oraz pomoc w ustaleniu ich źródła i podłoża. Konsultacja służy określeniu potrzeb i możliwości uzyskania stosownej pomocy, w tym innych specjalistów, zależnie od zgłaszanych potrzeb. W przypadku osób mających wątpliwości w zakresie ich tożsamości płciowej, konsultacja jest zakończona wystawieniem zaleceń i wspólnym zaplanowaniem dalszego postępowania diagnostycznego bądź terapeutycznego.

Proces diagnostyczny (badanie) jest poprzedzony wizytą konsultacyjną. Składają się na niego cztery spotkania, ukierunkowane na:

  • przyjrzenie się procesowi formowania się poczucia płciowości diagnozowanej osoby oraz jej biografii psychoseksualnej
  • badanie kliniczne z użyciem narzędzi psychologicznych, zalecanych w polskim opiniodawstwie oraz zgodne z najnowszymi standardami psychologicznymi i zaleceniami Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (badanie inteligencji, osobowości, płci psychologicznej)
  • omówienie wyników procesu diagnostycznego, zaleceń i wydawanej opinii.

Oddziaływania prowadzone są w atmosferze uważności i wsparcia.

Koszt wizyty konsultacyjnej: 200 zł

Koszt procesu diagnostycznego/ opiniowania: 900 zł

Prowadzenie: dr n. o z. Agnieszka Malinowska-Gałązka (psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, uprawniony do opiniowania w zakresie sądowego uzgadniania płci).

Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu rejestracji ośrodka: +48 506 162 387 (od pn do pt, od 14.00 do 20.00).