Baza wiedzy

Specjaliści Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej “DIADA” uczestniczą aktywnie w projektach naukowych i badawczych, popularyzują wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego poprzez aktywny udział w konferencjach, warsztatach, wywiadach i podcastach. Są autorami licznych publikacji naukowych oraz publikacji popularno- naukowych (dostępne m.in. w ResearchGate, PubMed, GoogleScholar).

NZOZ Diada jest także ośrodkiem akredytowanym w zakresie realizacji staży specjalizacyjnych w dziedzinie psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Specjaliści NZOZ Diady koordynują i organizują kształcenie specjalizacyjne w różnych obszarach ochrony zdrowia i medycyny. Wykładają w wiodących uczelniach wyższych na terenie całego kraju.

Wybrane:

"To, co obserwujemy i czego doświadczamy dzień po dniu,
kształtuje nas w określony sposób"

Virginia Satir