O Nas

Całościowe podejście do człowieka.

Diada

Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej “DIADA” świadczy pomoc dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz ich rodzinom. Do ośrodka zapraszamy osoby doświadczające trudności w życiu osobistym oraz poszukujące wsparcia we własnym rozwoju i problemach dnia codziennego.

Nasz zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści: psycholodzy, sepcjaliści psycholodzy kliniczni, terapeuci, psychoterapeuci rodzinni, certyfikowani psychoterapeuci psychodramy, specjaliści psychatrzy i pedagodzy, posiadający doświadczenie w diagnozie klinicznej oraz psychoterapii. Łączy nas nie tylko potrzeba współdziałania, ale również systemowe rozumienie człowieka i jego trudności.

Bliska jest nam koncepcja człowieka jako całości- systemu wzajemnie powiązanych i wpływających na siebie elementów. Symbolizuje ją nazwa ośrodka. DIADA odnosi się do idei kontaktu, więzi oraz dynamicznej równowagi między różnymi aspektami życia osobistego i społecznego.

Naszą misją jest kompleksowa, rzetelna i dostępna dla wszystkich pomoc terapeutyczna. W szczególności oferta ośrodka obejmuje poradnictwo, diagnozę kliniczną i terapię:

trudności adaptacyjnych i kryzysów psychologicznych

trudności w relacjach partnerskich i efektywnym funkcjonowaniu rodzinnym

problemów wychowawczych

zaburzeń łączonych, trudności społecznych, zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju u dzieci oraz młodzieży

zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń osobowości u dorosłych

problemu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)

zaburzeń neurorozwojowych i trudności neuropsychologicznych

zaburzeń zachowania i emocji (w tym problemu agresji i autoagresji)

całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. Zespół Aspergera, spektrum autyzmu)

zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja)

zaburzeń psychosomatycznych

zaburzeń psychotycznych

"Dla każdego z nas, ale przede wszystkim dla dzieci ważne jest,
żeby być naprawdę zauważanym"

Jesper Juul