Cennik

Cennik NZOZ Diada Gliwice obowiązujący od 10.01.2022 r.

Porady psychiatryczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja psychiatryczna dla dzieci i młodzieży (pierwsza/kolejna wizyta)- kontakt online Lekarz- specjalista psychiatra 180
Porada psychiatryczna dla dzieci i młodzieży (pierwsza/kolejna wizyta)- kontakt bezpośredni Lekarz- specjalista psychiatra 200
Konsultacja psychiatryczna dla dorosłych (pierwsza/jednorazowa wizyta)- kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista psychiatra 200
Porada psychiatryczna dla dorosłych (kolejna wizyta)- kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista psychiatra 180

Porady endokrynologiczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja endokrynologa (pierwsza/jednorazowa wizyta) – kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista endokrynolog 180
Porada lekarska (kolejna wizyta) – kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista endokrynolog 180

Porady gastrologiczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja gastrologiczna (pierwsza/jednorazowa wizyta) – kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista gastroenterolog -dr. hab. Kwiecień 250
Porada gastrologiczna (kolejna wizyta) – kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista gastroenterolog -dr hab. Kwiecień 250

Porady psychologiczne i psychoterapia

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja psychologiczna (60 min) Psycholog 140
Konsultacja u specjalisty w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (60 min) Psycholog w trakcie specjalizacji 160
Konsultacja u specjalisty psychologa klinicznego (60 min) Specjalista psycholog kliniczny 180
Wizyta konsultacyjna w kierunku tranzycji/ opiniowania uzgodnienia płci (60 min) Psycholog z uprawnieniami 200
Sesja pomocy psychologicznej (50 min) Psycholog 130
Sesja pomocy psychologicznej u specjalisty w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (50 min) Psycholog w trakcie specjalizacji 140
Sesja psychoterapii u osoby z uprawnieniami psychoterapeutycznymi (w trakcie całościowego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty; 50 min) Psychoterapeuta 140
Sesja psychoterapii u osoby w trakcie certyfikacji/ uprawnieniami w psychoterapii dzieci i młodzieży (50 min) Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji 150
Sesja psychoterapii u certyfikowanego psychoterapeuty/ specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży (50 min) Certyfikowany psychoterapeuta/ Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży 160
Konsultacja małżeńska/par/rodzin- pierwsze spotkanie (60 min) Terapeuta rodzin i par 200
Konsultacja małżeńska/par/rodzin- pierwsze spotkanie (60 min) Para terapeutów rodzin i par 230
Sesja psychoterapii par/ małżeństw/rodzinnej* (60 min) Terapeuta rodzin i par 190
Sesja psychoterapii par/ małżeństw/ rodzinnej* (60 min) Para terapeutów rodzin i par 220
Sesja psychoterapii rodzinnej* (90 min) Terapeuta rodzin i par 250
Sesja psychoterapii rodzinnej* (90 min) Para terapeutów rodzin i par 280
Wydanie opinii z procesu terapeutycznego Psychoterapeuta 50

*Każda terapia par/ małżeństw/ rodzin poprzedzona jest konsultacją z terapeuta par/rodzin lub terapeutami par/rodzin na którym ustalany jest tryb spotkań terapeutycznych (częstotliwość, długość itd.)

Grupy terapeutyczne i treningowe dla dzieci i młodzieży

Usługa Wykonujący usługę Cena
Kwalifikacja do grupy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży (trzy konsultacje, wraz z wydaniem zaleceń) Psycholog/ Terapeuta 420
Sesja grupy terapeutycznej/ treningowej dla dzieci/ młodzieży (60 min) Dwóch terapeutów 70
Sesja grupy terapeutycznej/ treningowej dla dzieci/ młodzieży (60 min) – karnet miesięczny Dwóch terapeutów 55
Wydanie opinii z grupowego procesu terapeutycznego Psychoterapeuta 50

Pakiety diagnostyczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Badanie funkcji poznawczych (trzy spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi do badania funkcji poznawczych, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 700
Badanie funkcji intelektualnych (trzy spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi do badania funkcji intelektualnych, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 700
Kompleksowa diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży z trudnościami neurorozwojowymi oraz problemami neurologicznymi (trzy spotkania z wywiadem, obserwacją, pełnym badaniem funkcji poznawczych oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 700
Badanie funkcji intelektualnych dzieci słabo mówiących lub niemówiących (trzy spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi m.in. skala Leitera, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 650
Pełna ocena struktury osobowości (trzy spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń ) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 650
Diagnoza funkcjonalna dzieci w wieku 0-3 lata (cztery spotkania,  z wywiadem, obserwacją, pełnym badaniem testami psychologicznymi, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 900
Psychologiczna diagnoza kliniczna w kierunku zaburzeń uwagi/ nadpobudliwości psychoruchowej (trzy spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 650
Diagnoza kliniczna trudności w zachowaniu i problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży (cztery spotkania, z wywiadem, obserwacją, pełnym badaniem testami psychologicznymi, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 900
Diagnoza psychologiczna dojrzałości przedszkolnej/ szkolnej (cztery spotkania,  z wywiadem, obserwacją, pełnym badaniem testami psychologicznymi, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 900
Kompleksowa diagnoza dzieci chorujących somatycznie i z objawami psychosomatycznymi (cztery spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi oraz interpretacją, omówieniem wyników, zaleceń dla rodziców) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 750
Kliniczna diagnoza w kierunku spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera– badanie ADOS-2 (trzy spotkania z wywiadem, obserwacją, pełnym badaniem testowym oraz omówieniem wyników, zaleceń i wydaniem raportu pisemnego) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 800
Kliniczna diagnoza/ opiniowanie w kierunku tranzycji lub procesu uzgodnienia płci (cztery spotkania z wywiadem, pełnym badaniem testowym osobowości, intelektu, płci psychologicznej oraz omówieniem wyników, zaleceń i wydaniem opinii) Psycholog z doświadczeniem klinicznym oraz uprawnieniami 900
Wydanie całościowej, klinicznej opinii psychologicznej z procesu diagnostycznego (po wykonaniu pakietu diagnostycznego) Psycholog 100

Poradnictwo logopedyczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja logopedyczna (wizyta diagnostyczna, 50 min) Logopeda 120
Porada logopedyczna (wizyta terapeutyczna, 30 min) Logopeda 90

Poradnictwo dietetyczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Porada psychodietetyka (pierwsza/jednorazowa wizyta) Psychodietetyk 120
Porada dietetyka klinicznego (pierwsza/jednorazowa wizyta) Dietetyk kliniczny 140
Porada dietetyczna (kolejna wizyta) Psychodietetyk/Dietetyk kliniczny 120
Opracowanie diety i jadłospisu na tydzień Psychodietetyk 100
Opracowanie diety i jadłospisu na dwa tygodnie Psychodietetyk 150
Opracowanie diety i zaleceń żywieniowych na tydzień Dietetyk kliniczny 120
Opracowanie diety i zaleceń żywieniowych na dwa tygodnie Dietetyk kliniczny 200
Plan aktywności fizycznej do zaleceń żywieniowych na tydzień Dietetyk kliniczny-trener personalny 80
Plan aktywności fizycznej do zaleceń żywieniowych na dwa tygodnie Dietetyk kliniczny-trener personalny 140

*Za kserokopię historii choroby nie jest pobierana w NZOZ Centrum DIADA-Gliwice opłata.