Cennik

Cennik NZOZ Diada Gliwice obowiązujący od 01.02.2023 r.

Porady psychiatryczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Porada psychiatryczna dla dzieci i młodzieży (pierwsza/kolejna wizyta)- kontakt bezpośredni/ online Lekarz z tytułem naukowym- specjalista psychiatra dzieci i młodzieży 380
Konsultacja psychiatryczna dla dorosłych (pierwsza/jednorazowa wizyta)- kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista psychiatra 200
Porada psychiatryczna dla dorosłych (kolejna wizyta)- kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista psychiatra 180

Porady endokrynologiczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja endokrynologa (pierwsza/jednorazowa wizyta) – kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista endokrynolog 180
Porada lekarska (kolejna wizyta) – kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista endokrynolog 180

Porady gastrologiczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja gastrologiczna (pierwsza/jednorazowa wizyta) – kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista gastroenterolog -dr. hab. Kwiecień 250
Porada gastrologiczna (kolejna wizyta) – kontakt online/ bezpośredni Lekarz- specjalista gastroenterolog -dr hab. Kwiecień 250

Porady psychologiczne i psychoterapia

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja psychologiczna (60 min) Psycholog 140
Konsultacja u specjalisty w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (60 min) Psycholog w trakcie specjalizacji 160
Konsultacja u specjalisty psychologa klinicznego (60 min) Specjalista psycholog kliniczny 180
Wizyta konsultacyjna w kierunku tranzycji/ opiniowania uzgodnienia płci (60 min) Psycholog z uprawnieniami 200
Sesja pomocy psychologicznej (50 min) Psycholog 130
Sesja pomocy psychologicznej u specjalisty w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (50 min) Psycholog w trakcie specjalizacji 140
Sesja psychoterapii u osoby z uprawnieniami psychoterapeutycznymi (w trakcie całościowego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty; 50 min) Psychoterapeuta 140
Sesja psychoterapii u osoby w trakcie certyfikacji/ uprawnieniami w psychoterapii dzieci i młodzieży (50 min) Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji 150
Sesja psychoterapii u certyfikowanego psychoterapeuty/ specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży (50 min) Certyfikowany psychoterapeuta/ Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży 160
Konsultacja małżeńska/par/rodzin- pierwsze spotkanie (60 min) Terapeuta rodzin i par 200
Konsultacja małżeńska/par/rodzin- pierwsze spotkanie (60 min) Para terapeutów rodzin i par 230
Sesja psychoterapii par/ małżeństw/rodzinnej* (60 min) Terapeuta rodzin i par 190
Sesja psychoterapii par/ małżeństw/ rodzinnej* (60 min) Para terapeutów rodzin i par 220
Sesja psychoterapii rodzinnej* (90 min) Terapeuta rodzin i par 250
Sesja psychoterapii rodzinnej* (90 min) Para terapeutów rodzin i par 280
Wydanie opinii z procesu terapeutycznego Psychoterapeuta 50

*Każda terapia par/ małżeństw/ rodzin poprzedzona jest konsultacją z terapeuta par/rodzin lub terapeutami par/rodzin na którym ustalany jest tryb spotkań terapeutycznych (częstotliwość, długość itd.)

Grupy terapeutyczne i treningowe dla dzieci i młodzieży

Usługa Wykonujący usługę Cena
Kwalifikacja do grupy terapeutycznej dla “nowych” dzieci i młodzieży (dwie konsultacje z psychologiem koordynującym, jedna konsultacja z terapeutą grupowym, wydanie zaleceń) Psycholog/ Terapeuta 420
Sesja grupy terapeutycznej/ treningowej dla dzieci/ młodzieży – pakiet 8 spotkań grupowych oraz 1 sesja koordynacji- płatne za całość lub 2 raty co miesiąc Dwóch terapeutów/ Psycholog koordynujący 670/ 335 rata
Sesja grupy terapeutycznej/ treningowej dla dzieci/ młodzieży (60 min; płacona oddzielnie) Dwóch terapeutów 90
Sesja koordynacji w procesie terapii grupowej dla dzieci/ młodzieży (60 min; płacona oddzielnie) Psycholog koordynujący 140
Wydanie opinii z grupowego procesu terapeutycznego Psychoterapeuta 50

Pakiety diagnostyczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Badanie funkcji poznawczych (trzy spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi do badania funkcji poznawczych, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 700
Badanie funkcji intelektualnych (trzy spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi do badania funkcji intelektualnych, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 700
Kompleksowa diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży z trudnościami neurorozwojowymi oraz problemami neurologicznymi (trzy spotkania z wywiadem, obserwacją, pełnym badaniem funkcji poznawczych oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 700
Badanie funkcji intelektualnych dzieci słabo mówiących lub niemówiących (trzy spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi m.in. skala Leitera, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 650
Pełna ocena struktury osobowości (trzy spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń ) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 650
Diagnoza funkcjonalna dzieci w wieku 0-3 lata (cztery spotkania,  z wywiadem, obserwacją, pełnym badaniem testami psychologicznymi, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 900
Psychologiczna diagnoza kliniczna w kierunku zaburzeń uwagi/ nadpobudliwości psychoruchowej (trzy spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 650
Diagnoza kliniczna trudności w zachowaniu i problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży (cztery spotkania, z wywiadem, obserwacją, pełnym badaniem testami psychologicznymi, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 900
Diagnoza psychologiczna dojrzałości przedszkolnej/ szkolnej (cztery spotkania,  z wywiadem, obserwacją, pełnym badaniem testami psychologicznymi, interpretacją oraz omówieniem wyników i zaleceń) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 900
Kompleksowa diagnoza dzieci chorujących somatycznie i z objawami psychosomatycznymi (cztery spotkania,  z wywiadem, obserwacją, badaniem testami psychologicznymi oraz interpretacją, omówieniem wyników, zaleceń dla rodziców) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 750
Kliniczna diagnoza w kierunku spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera– badanie ADOS-2 (cztery spotkania z pełnym wywiadem, obserwacją, analizą doumentacji, pełnym badaniem testowym oraz omówieniem wyników, zaleceń i wydaniem raportu pisemnego) Psycholog z doświadczeniem klinicznym 1050
Kliniczna diagnoza/ opiniowanie w kierunku tranzycji lub procesu uzgodnienia płci (cztery spotkania z wywiadem, pełnym badaniem testowym osobowości, intelektu, płci psychologicznej oraz omówieniem wyników, zaleceń i wydaniem opinii) Psycholog z doświadczeniem klinicznym oraz uprawnieniami 900
Wydanie całościowej, klinicznej opinii psychologicznej z procesu diagnostycznego (po wykonaniu pakietu diagnostycznego) Psycholog 100

Poradnictwo logopedyczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja logopedyczna (wizyta diagnostyczna, 50 min) Logopeda 120
Porada logopedyczna (wizyta terapeutyczna, 30 min) Logopeda 90

Poradnictwo dietetyczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Porada dietetyczna/ psychodietetyczna (pierwsza/jednorazowa wizyta) Dietetyk kliniczny 140
Porada dietetyczna/ psychodietetyczna (kolejna wizyta) Dietetyk kliniczny 120
Opracowanie diety i zaleceń żywieniowych na tydzień Dietetyk kliniczny 120
Opracowanie diety i zaleceń żywieniowych na dwa tygodnie Dietetyk kliniczny 200
Plan aktywności fizycznej do zaleceń żywieniowych na tydzień Dietetyk kliniczny-trener personalny 80
Plan aktywności fizycznej do zaleceń żywieniowych na dwa tygodnie Dietetyk kliniczny-trener personalny 140
Trening żywieniowy (cykl 12 spotkań) – jedno spotkanie Dietetyk kliniczny-trener personalny 140
Trening żywieniowy- pakiet (12 spotkań) Dietetyk kliniczny-trener personalny 1200

*Za kserokopię historii choroby nie jest pobierana w NZOZ Centrum DIADA-Gliwice opłata.

Nieinwazyjne wodorowe testy oddechowe

Usługa Wykonujący usługę Cena
Wodorowe testy oddechowe- test na tolerancję fruktozy Specjalista HBT 150
Wodorowe testy oddechowe- test na tolerancję laktozy Specjalista HBT 150
Wodorowe testy oddechowe- test na tolerancję sorbitolu Specjalista HBT 150
Wodorowe testy oddechowe- test na tolerancję ksylitolu Specjalista HBT 150
Wodorowe testy oddechowe- test obciążenia glukozą Specjalista HBT 150
Wodorowe testy oddechowe- test laktulozowy Specjalista HBT 150
Pakiet- test oraz konsultacja dietetyczna Specjalista HBT/ Dietetyk kliniczny 200
Pakiet- test oraz konsultacja gastroenterologiczna Specjalista HBT/ Gastroenterolog 300
Pakiet- test oraz konsultacja dietetyczna i konsultacja gastroenterologiczna Specjalista HBT/ Dietetyk kliniczny/ Gastroenterolog 400

*Za kserokopię historii choroby nie jest pobierana w NZOZ Centrum DIADA-Gliwice opłata.