Cennik

Cennik obowiązujący od 01.09.2019 r.

Porady psychiatryczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja psychiatryczna (pierwsza/jednorazowa wizyta) Lekarz- specjalista psychiatra 120
Porada psychiatryczna (kolejna wizyta) Lekarz- specjalista psychiatra 120
Porada psychiatryczna w domu pacjenta (do 5 km od ośrodka) Lekarz- specjalista psychiatra 220
Porada psychiatryczna w domu pacjenta (5-15 km od ośrodka) Lekarz- specjalista psychiatra 250

Porady endokrynologiczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja endokrynologa (pierwsza/jednorazowa wizyta) Lekarz- specjalista endokrynolog 130
Porada lekarska (kolejna wizyta) Lekarz- specjalista endokrynolog 120

Porady gastrologiczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja gastrologiczna (pierwsza/jednorazowa wizyta) Lekarz- specjalista gastroenterolog 150
Porada gastrologiczna (kolejna wizyta) Lekarz- specjalista gastroenterolog 150

Porady psychologiczne i psychoterapia

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja psychologiczna (pierwsza/jednorazowa wizyta, 60 min) Psycholog 120
Konsultacja u specjalisty z tytułem naukowym dr, specjalisty psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty (60 min) Specjalista psycholog kliniczny / Certyfikowany psychoterapeuta 140
Sesja psychoterapii indywidualnej (50-60 min) Psychoterapeuta 110
Sesja psychoterapii u specjalisty z tytułem naukowym dr, specjalisty psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty (50-60 min) Specjalista psycholog kliniczny / Certyfikowany psychoterapeuta 120
Konsultacja małżeńska/par/rodzin- pierwsze spotkanie (50-60 min) Terapeuta rodzin i par 150
Konsultacja małżeńska/par/rodzin- pierwsze spotkanie (60 min) Para terapeutów rodzin i par 170
Sesja psychoterapii par/ małżeństw* (50-60 min) Terapeuta rodzin i par 150
Sesja psychoterapii par/ małżeństw* (50-60 min) Para terapeutów rodzin i par 170
Sesja psychoterapii rodzinnej* (90 min) Terapeuta rodzin i par 170
Sesja psychoterapii rodzinnej* (90 min) Para terapeutów rodzin i par 210
Sesja psychoterapii rodzinnej* (60 min) Terapeuta rodzin i par 150
Sesja psychoterapii rodzinnej* (60 min) Para terapeutów rodzin i par 170
Konsultacja psychoonkologiczna (pierwsza/jednorazowa wizyta, 60 min) Psychoonkolog 120
Sesja terapii psychoonkologicznej (50-60 min) Psychoonkolog 110
Konsultacja psychologiczna dla pacjentów bariatrycznych (dwa spotkania po 60 min, wydanie zaświadczenia) Psycholog-Psychoterapeuta 300
Wydanie opinii z procesu terapeutycznego Psychoterapeuta 50

*Każda terapia par/ małżeństw/ rodzin poprzedzona jest konsultacją z terapeuta par/rodzin lub terapeutami par/rodzin na którym ustalany jest tryb spotkań terapeutycznych (częstotliwość, długość itd.)

Grupy terapeutyczne i treningowe dla dzieci i młodzieży

Usługa Wykonujący usługę Cena
Kwalifikacja do grupy (3 spotkania po 45-50 min) Psycholog/ Terapeuta 300
Sesja grupy terapeutycznej/ treningowej dla dzieci/ młodzieży (60 min) Dwóch terapeutów 70
Sesja grupy terapeutycznej/ treningowej dla dzieci/ młodzieży (60 min) – karnet miesięczny Dwóch terapeutów 55
Wydanie opinii z grupowego procesu terapeutycznego Psychoterapeuta 50

Treningi i Grupy wsparcia

Usługa Wykonujący usługę Cena
Sesja grupy psychoedukacji i wsparcia (Zespól Aspergera oraz inne zaburzenia ze spektrum autyzmu, 120 minut) – para Psycholog 70
Sesja grupy psychoedukacji i wsparcia (Zespól Aspergera oraz inne zaburzenia ze spektrum autyzmu, 120 minut) – osoba Dwóch terapeutów 45
Sesja grupowego treningu antystresowego (60 min) Psycholog 50
Sesja grupowego terningu antystresowego (60 min) – karnet miesięczny Psycholog 40

Kliniczna diagnoza psychologiczna*

Usługa Wykonujący usługę Cena
Badanie funkcji intelektualnych Psycholog 230
Badanie funkcji intelektualnych dzieci słabo mówiących lub niemówiących (m.in. skala Leiterta) Psycholog 200
Pełna ocena struktury osobowości (badanie i wskazówki terapeutyczne) Psycholog 300
Częściowa ocena struktury osobowości Psycholog 200
Psychologiczna diagnoza kliniczna w kierunku zaburzeń uwagi/ nadpobudliwości psychoruchowej Psycholog 200
Psychologiczna diagnoza kliniczna w kierunku zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży Psycholog 200
Psychologiczna diagnoza kliniczna w kierunku zaburzeń w zakresie funkcjonowania społecznego Psycholog 200
Psychologiczna diagnoza kliniczna w kierunku zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży Psycholog 200
Wydanie opinii z klinicznego procesu diagnostycznego Psycholog 70

*Badania diagnostyczne dla pacjentów nie objętych opieką psychologiczną ośrodka wymagają uprzedniej konsultacji, poświęconej ocenie wskazań do określonego procesu diagnostycznego oraz obserwacji i zebraniu wywiadu diagnostycznego.

Pakiety diagnostyczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Diagnoza psychologiczna funkcjonowania intelektualnego i emocjonalno-społecznego z wydaniem opinii (3h) Psycholog 400
Badanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych z wydaniem opinii (4 spotkania) Psycholog- uprawniony diagnosta 500
Diagnoza psychologiczna dojrzałości przedszkolnej/ szkolnej z wydaniem opinii (4 spotkania) Psycholog 500
Kompleksowa diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży (konsultacja psychiatryczna, konsultacja psychologiczna, badanie, omówienie wskazówek do pracy, wydanie opinii) Psycholog 650

Diagnostyka neuropsychologiczna

Usługa Wykonujący usługę Cena
Przesiewowa diagnostyka neuropsychologiczna Psycholog 130
Pełna diagnostyka neuropsychologiczna – 3 spotkania (cena za jedno spotkanie) Neuropsycholog 150
Specjalistyczna, kompleksowa opinia neuropsychologiczna Neuropsycholog 80

Poradnictwo neurologopedyczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Konsultacja neurologopedyczna (pierwsza/jednorazowa wizyta) Neurologopeda 120
Porada neurologopedyczna (kolejna wizyta) Neurologopeda 110

Poradnictwo dietetyczne

Usługa Wykonujący usługę Cena
Porada dietetyczna (pierwsza/jednorazowa wizyta) Dietetyk kliniczny 100
Porada dietetyczna (kolejna wizyta) Dietetyk kliniczny 100
Opracowanie diety i jadłospisu na tydzień Dietetyk kliniczny 100
Opracowanie diety i jadłospisu na dwa tygodnie Dietetyk kliniczny 150