Oferta

Kompleksowa pomoc i opieka.

Ośrodek “DIADA” oferuje porady u specjalistów psychiatrów, diagnostykę psychologiczną, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię, poradnictwo i terapię pedagogiczną oraz szkolenia i warsztaty rozwojowe.
W szczególności nasza oferta obejmuje:

Poradnictwo psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych

Porada psychologiczna
Konsultacja z psychologiem/psychoterapeutą w celu określenia rodzaju trudności oraz dostępnych i możliwych form pomocy. Służy dostarczeniu wiedzy i nowej perspektywy na temat zgłaszanego problemu, uzyskaniu wsparcia, pomocy w kryzysie oraz ustaleniu zasad i celu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Porady udzielane są w ramach NFZ i komercyjnie.

Porady indywidualne

Konsultacje rodzinne

Konsultacje par/małżeństw

Poradnictwo psychiatryczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Konsultacja psychiatryczna (jednorazowa/pierwszorazowa) Konsultacja z lekarzem psychiatrą, służąca wstępnemu rozpoznaniu, badaniu, określeniu natury zgłaszanych problemów oraz dopasowaniu odpowiedniej formy leczenia (jeżeli zgłaszany problem tego wymaga).

Porada psychiatryczna (kolejna wizyta) Kolejne konsultacje z lekarzem psychiatrą, służące ocenie zaproponowanych metod leczenia, kontroli stanu zdrowia, profilaktyce oraz wzmocnieniu dotychczasowych zmian.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna
Cykl regularnych spotkań z psychoterapeutą, poprzedzonych konsultacją psychologiczną Zapoczątkowuje ją ustalenie zasad i celu psychoterapii czyli zawarcie tzw. kontraktu terapeutycznego. Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania procesu psychoterapii ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb i rodzaju trudności. Sesja psychoterapii indywidualnej trwa ok. 50-60 minut. W Diadzie psychoterapię prowadzą doświadczeni klinicyści- psycholodzy, lekarze, pedagodzy i socjolodzy, posiadający certyfikaty psychoterapeuty, specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży lub dyplomy ukończenia całościowych szkoleń do certyfikatu psychoterapeuty.

Psychoterapia indywidualna jest realizowana w ramach NFZ (dzieci oraz młodzież) i komercyjnie.

Terapia rodzin i par

Psychoterapia pary/małżeństwa
Cykl regularnych spotkań pary np. małżeństwa z dwojgiem psychoterapeutów, poprzedzony konsultacją psychologiczną. Terapia ukierunkowana jest na to co dzieje się w relacji dwojga zgłaszających się osób. Daje przestrzeń na wzajemne zrozumienie, poznanie potrzeb i odczuć partnera, wypracowanie skutecznych form komunikacji. Pomaga w rozwiązaniu kryzysu, a czasem podjęciu trudnych decyzji.
Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania procesu psychoterapii ustalane są podczas wstępnej konsultacji. Sesja psychoterapii pary/małżeństwa trwa ok. 60 minut.

Psychoterapia rodzinna
Cykl regularnych spotkań z dwojgiem psychoterapeutów, w którym uczestniczy cała rodzina. Terapia rodzinna jest formą pomocy proponowaną szczególnie wtedy, gdy zgłaszany problem istotnie wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, a uwzględnienie członków najbliższego otoczenie może stanowić cenne źródło wsparcia w drodze rozwiązywania trudności. Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania procesu psychoterapii ustalane są podczas wstępnej konsultacji. Sesja psychoterapii rodzinnej trwa w zależności od ustaleń od 60 do 90 minut.

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Psychoterapia grupowa 
Cykl regularnych spotkań grupowych, prowadzony przez co dwóch psychoterapeutów/ klinicystów. Udział w grupie terapeutycznej poprzedzony jest kwalifikacją (cykl 3 konsultacji) z psychologiem oraz jednym z terapeutów grupowych. Psychoterapia grupowa to formą leczenia dającą szansę na skuteczne radzenie sobie z objawami, sprawniejsze funkcjonowanie, zrozumienie siebie i relacji z innymi ludźmi. Poprzez obecność innych ludzi z “problemem” dostarcza wsparcia i nadziei. Pozwala w bezpieczny sposób nabyć doświadczenia w różnorodnych rolach i sytuacjach społecznych. W efekcie, psychoterapia grupowa umożliwia zmianę funkcjonowania w gronie rodziny, rówieśników czy autorytetów.

Grupa terapeutyczna dla dzieci (grupa dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym; grupa dla dzieci z klas IV-VI; grupa dla dzieci w okresie późnoszkolnym)

Cykl regularnych spotkań terapeutycznych z dwojgiem psychoterapeutów, w grupie ok. 10-12 osobowej. Oferta skierowana jest do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, spektrum autyzmu, spektrum ADHD, problemami w zachowaniu, reagujących nadmiernym lękiem, wycofanych, nadpobudliwych, z trudnościami w przystosowaniu do środowiska rówieśniczego i wymogów szkolnych. Grupy mają charakter grup mieszanych. Są prowadzone w przedziałach wiekowych: grupa dla dzieci z klas I-III,  grupa dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, grupa dla dzieci z klas VII-VIII. Cykl terapeutyczny trwa przez okres roku szkolnego, w systemie raz na tydzień. Sesja terapeutyczna trwa 60 minut.

Grupa terapeutyczna dla młodzieży

Cykl regularnych spotkań terapeutycznych z dwojgiem psychoterapeutów, w grupie 10-12 osób dobranych wiekowo ( grupa licealna). Oferta skierowana jest do młodych osób pragnących lepiej zrozumieć siebie, znajdujących się na “zakręcie życiowym”, mających trudności w kontakcie z innymi. Jest propozycją dla młodzieży m.in. z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, zaburzeniami zachowania i emocji, cechami zaburzeń osobowości, zaburzeniami odżywiania oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju m.in. Zespół Aspergera). Cykl terapeutyczny trwa przez okres roku szkolnego, w systemie raz na tydzień. Sesja terapeutyczna trwa 90 minut.

W ramach świadczeń NFZ realizowane są krótkoterminowe formy grupowe dla dzieci w różnym wieku.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

W Diadzie prowadzone są cykliczne warsztaty z zakresu radzenia sobie z emocjami i stresem. W celu zapoznania się z ofertą warsztatów zapraszamy do działu Aktualności na stronie głównej.

Diagnostyka psychologiczna

Proces diagnostyczny w Diadzie – Pyskowice odbywa się zgodnie z aktualnymi regulacjami i wytycznymi NFZ oraz MZ. W Diadzie – Gliwice oferujemy możliwość pełnej diagnozy oraz diagnozy różnicowej takich aspektów jak:

rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych

rozwój intelektualny dzieci słabo mówiących lub niemówiących

kompleksowa diagnoza objawów autyzmu i Zespołu Aspergera

dojrzałość szkolna

nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia uwagi

rozwój emocjonalno- społeczny oraz osobowościowy dzieci i młodzieży

rozwój i struktura osobowości u dorosłych

dylematy związane z płciowością u młodzieży, wskazania do tranzycji i uzgodnienia płci u dorosłych

Badanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych

Diagnoza kandydatów oraz funkcjonujących rodzin zastępczych jest diagnozą systemową obejmującą również stosunki wewnątrzrodzinne oraz adaptację systemu rodzinnego do zmian, co jest istotnym czynnikiem sprzyjającym właściwemu sprawowaniu pieczy zastępczej.

Badanie wykonywane jest na 4 spotkaniach diagnostycznych obejmujących obserwację i wywiad, badanie testami diagnozującymi predyspozycje osobowościowe i wychowawcze do sprawowania funkcji rodziny zastępczej oraz omówienie wyników diagnozy.

W razie wątpliwości diagnosta może rozszerzyć badanie o konsultację innych członków rodziny (np. dzieci).

W przypadku badania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, już pełniących swoją funkcję (badanie raz na 2 lata), rozmowa z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej jest częścią badania.

Poradnictwo dietetyczne

Oferta Diady dotyczy kompleksowej diagnozy i pomocy dietetycznej w schorzeniach z obszaru:

endokrynologii (m.in. cukrzyca, nadczynność i niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, nadmierna potliwość, otyłość, zespoły metaboliczne, choroby nadnerczy)

gastroenterologii (m.in. choroba wrzodowa, zgaga, zaparcia, niestrawność, zespół jelita wrażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, wirusowe zapalenie wątroby)

alergologii (alergie i nietolerancje pokarmowe)

dermatologii (trądzik, atopowe zapalenie skóry)

ginekologii (zespół policystycznych jajników, leczenie niepłodności, przygotowanie do ciąży, nieregularne i bolesne miesiączki

ortopedii (np. schorzenia związane z niedoborem witaminy D, osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów)

kardiologii (np. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe – m.in. wysoki poziom cholesterolu z wysokim poziomem triglicerydów, miażdżyca)

immunologii (np. grzybice, przewlekłe zmęczenie)

neurologii (np. migrenowe bóle głowy, problemy z koncentracją, depresja)

nefrologii (różnego rodzaju zaburzenia związane z układem moczowym, wspomaganie terapii powiększonej prostaty)

Poradnictwo gastrologiczne i endokrynologiczne dla dzieci i młodzieży

W Diadzie oferujemy kompleksową diagnozę i leczenie zaburzeń związanych z gospodarką hormonalną i układem trawiennym u dzieci i młodzieży (w tym zaburzeń karmienia i odżywiania u dzieci i młodzieży, zaburzeń metabolicznych u dzieci i młodzieży). Konsultacje i porady realizowane są przez doświadczonych specjalistów- dr hab. n. med. Jarosława Kwietnia, prof. SUM (specjalisty gastroenterologa dziecięcego) oraz dr n. med. Małgorzatę Stojewską (specjalistę endokrynologa).

Konsultacja lekarska (jednorazowa/pierwszorazowa) Konsultacja z lekarzem specjalistą, służąca wstępnemu rozpoznaniu, badaniu, określeniu natury zgłaszanych problemów oraz dopasowaniu odpowiedniej formy leczenia (jeżeli zgłaszany problem tego wymaga).

Porada lekarska (kolejna wizyta) Kolejne konsultacje z lekarzem specjalistą, służące ocenie zaproponowanych metod leczenia, kontroli stanu zdrowia, profilaktyce oraz wzmocnieniu dotychczasowych zmian.

Poradnictwo neurologiczne dla dzieci i młodzieży

W Diadzie oferujemy kompleksową diagnozę i leczenie zaburzeń związanych z rozwojem układu nerwowego, schorzeniami neurologicznymi i neuropsychiatrycznymi. Konsultacje i porady realizowane są przez doświadczoną specjalistkę- dr n. med. Magdalenę Dudzińską (specjalistę neurologa dziecięcego).

Konsultacja lekarska (jednorazowa/pierwszorazowa) Konsultacja z lekarzem specjalistą, służąca wstępnemu rozpoznaniu, badaniu, określeniu natury zgłaszanych problemów oraz dopasowaniu odpowiedniej formy leczenia (jeżeli zgłaszany problem tego wymaga).

Porada lekarska (kolejna wizyta) Kolejne konsultacje z lekarzem specjalistą, służące ocenie zaproponowanych metod leczenia, kontroli stanu zdrowia, profilaktyce oraz wzmocnieniu dotychczasowych zmian.

Terapia środowiskowa

Terapia środowiskowa realizowana jest w ramach świadczeń NFZ, w ośrodku środowiskowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej – filia Pyskowice. Realizowana jest przez dyplomowanych terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów, którzy dojeżdżają na wizyty domowe. Celem terapii środowiskowej jest zorganizowanie wsparcia oraz uspójnienie oddziaływań terapeutycznych w otoczeniu dziecka.

Grupa wsparcia dla chorujących na boleriozę

Grupa wsparciowo- edukacyjna jest nacelowana na wzmocnienie kompetencji radzenia sobie z chorobą z Lyme, uzyskanie wsparcia w gronie osób przeżywających podobne trudności, uzyskanie wiedzy o strategiach radzenia sobie sobie i dostępnych sposobach leczenia. Grupę koordynować będzie dwóch psychologów. Grupa ma charakter półotwarty. Obowiązują zgłoszenia. Przeplatana jest spotkaniami ze specjalistami zajmującymi się różnymi metodami leczenia boleriozy (terapie zasadnicze i terapie wspierające).