Szkolenie dla psychologów z MMPI-2

Szkolenie dla psychologów z MMPI-2


NZOZ Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA we współpracy z Katowickim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego serdecznie zapraszają na szkolenie w zakresie stosowania oraz interpretacji Minesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2.

Data: 22-23.06.2019 r.
(orientacyjne godziny: sobota 10.00-17.00, niedziela 9.00-16.00)

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, w szczególności osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej, psychologów klinicznych oraz specjalistów psychologów klinicznych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z inwentarzem MMPI®-2 i jego polską adaptacją oraz dostarczenie informacji niezbędnych do prawidłowej oceny i interpretacji uzyskanych wyników.

Program szkolenia:
1. Podstawowe informacje o MMPI®-2
– Opis i historia kwestionariusza MMPI®-2 i procedura prowadzenia badania
– Zmiany w MMPI®-2 w stosunku do MMPI
– Dane psychometryczne i normy
2. Opis i interpretacja skal w MMPI®-2
– Skale kontrolne
– Skale kliniczne
– Skale RC
– Skale treściowe
– Skale dodatkowe
3. Ćwiczenia w obliczaniu wyników i ich ocenie psychometrycznej
4. Analiza wiarygodności profilu – omówienie i ćwiczenia
5. Interpretacja psychologiczna poszczególnych typów skal na wybranych przykładach

Prowadzenie: autorki polskiej normalizacji testu Joanna Stańczak i Ewa Zalewska z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zapisy na szkolenie odbywają się pod linkiem rejestracja MMPI-2
Liczba miejsc jest ograniczona (20 miejsc). Koszt szkolenia: 530 zł.

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Gwarancją udziału w szkoleniu jest wpłata na konto ośrodka do dnia 27.05.2019 r.

Numer konta: PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018 (z dopiskiem wplata za MMPI-2).

W trakcie szkolenia przewidywane są przerwy kawowe. Organizatorzy zapewniają napoje i słodki poczęstunek.

Zapraszamy!