Pomoc Psychologiczna i Psychoterapeutyczna w ramach NFZ – Diada Pyskowice

Pomoc Psychologiczna i Psychoterapeutyczna w ramach NFZ – Diada Pyskowice

Od 01 kwietnia b.r. udzielamy całościowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (do 21 r.ż.) w ramach Środowiskowego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej- I poziom referencyjny. Świadczenia finansowane są w ramach kontraktu z NFZ. Ośrodek obejmuje swoją opieką osoby z powiatu gliwickiego. W ramach ośrodka realizowane są porady psychologiczne, diagnostyczne porady psychologiczne, sesje terapii indywidualnej, sesje terapii grupowej, sesje wsparcia psychospołecznego, wizyty środowiskowe i terapia rodzinna. Ideą ośrodka jest objęcie każdego trafiającego pod nasza opiekę dziecka całościową pomocą opartą na rzetelnej diagnozie oraz współpracy ze środowiskiem, w którym dziecko funkcjonuje (w tym przedszkole, szkoła). Ośrodek w czasie zagrożenia epidemiologicznego realizuje pomoc online (teleporady, sesje online na dostępnych komunikatorach i w środowisku).

Miejsce realizacji bezpośrednich usług: Pyskowice, ul. Szpitalna 2

Rejestracja pod telefonem (rejestracja): 516287483 (pn, śr 8.00-15.00; wt, pt. 11.00-20.00; czw. 8.00-16.00)

Z pozdrowieniami
Zespół Diada