Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży – Edycja rok szkolny 2024/2025

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży – Edycja rok szkolny 2024/2025

Kompleksowa oferta terapii grupowej dla dzieci i młodzieży wraz z koordynacją procesu terapeutycznego w NZOZ Diada-Gliwice na 2024/2025 już dostępna!

Zgodnie z paradygmatem systemowym oraz całościowym, współczesnym podejściem do procesu leczenia dzieci i młodzieży terapia grupowa w Diadzie- Gliwice jest realizowana w grupach mieszanych. W roku szkolnym 2024/2025 będą prowadzone:

  • Grupa dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat), z kłopotami w relacjach rówieśniczych, nadpobudliwością, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi i problemami w zachowaniu
  • Grupa dla dzieci w wieku 10-12/13 lat, z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem, trudnościami społecznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami łączonymi, nadpobudliwością, Zespołem Aspergera
  • Grupa dla młodzieży w wieku 13-15 z trudnościami emocjonalnymi, problemami w relacjach, autoagresją, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania
  • Grupa dla młodzieży w wieku 15-18 lat, będącej w kryzysie, z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, społecznymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i zaburzeniami osobowości

Zajęcia grupowe odbywają z częstotliwością raz na tydzień. Całościowy proces terapii grupowej obejmuje uczestnictwo w spotkaniach grupowych (10-12 osób; dwóch terapeutów) oraz koordynację przypadku (psycholog koordynujący).
Koordynator nadzoruje proces terapii dziecka/ adolescenta w kontekście jego indywidualnej ścieżki rozwoju, aktualnych trudności, potrzeb związanych z funkcjonowaniem rodzinnym oraz przedszkolnym/ szkolnym. Spotkania z koordynatorem stanowią element procesu terapii grupowej i odbywają się raz na 8 tygodni.
W pracy grupowej wykorzystywane są formy symboliczne (m.in. elementy dramy, psychorysunek, elementy therapeutic play), formy treningowe, praca na procesie grupowym.

Osoby prowadzące: mgr Joanna Klapuch (koordynator terapii grupowej w NZOZ Diada-Gliwice), mgr mgr Kinga Waszczyk, mgr Magdalena Klimowicz-Ciuman

Udział w procesie grupowym poprzedzony jest procesem kwalifikacji, obejmującym diagnozę psychologiczną/ terapeutyczną (dwie konsultacje z psychologiem oraz konsultacja z jednym z terapeutów grupowych) i podpisaniem kontraktu terapeutycznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rejestracją ośrodka.