Model DOM – kompleksowe wsparcie dla dzieci i rodzin chorujących onkologicznie

Model DOM – kompleksowe wsparcie dla dzieci i rodzin chorujących onkologicznie

Centrum DIADA obejmuje opieką psychologiczną i psychoterapeutyczną dzieci przewlekle chore somatycznie. Jako jeden z kilku ośrodków w Polsce DIADA NFZ Pyskowice Ośrodek I Poziomu Referencyjnego od stycznia do września 2023 r. realizował pomoc dzieciom i rodzinom, borykającym się z chorobą nowotworową, w ramach Projektu MODEL DOM.
Model Dom-Projekt Power 04.01.00-00-DOM1/22 realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ten uporządkowany model wsparcia przeznaczony jest dla rodziców/ opiekunów dzieci chorych onkologicznie lub po leczeniu onkologicznym. Bazuje na zasobach rodziny dziecka chorego i odnosi się do teorii pozytywnej adaptacji w niesprzyjających warunkach życia. W Diadzie projekt był realizowany we współpracy z Odziałem Hematologii i Onkologii Dzieci SP Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. S. Szyszko ŚUM w Katowicach.
Specjaliści realizujący MODEL DOM w NZOZ DIADA: dr n.med Katarzynę Rojewska ( specjalista psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży), mgr Anna Sobota-Krawczyk ( psychoonkolog), mgr Aleksandra Brela-Mikosz ( specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży).
Szczegółowe informacje: http://wsparciezdrowiadzieci.pl/

Kontakt: info@diada.eu

Obraz: congerdesign/ Pixabay

„MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” POWR.04.01.00-00-DOM1/22 – Projekt wdrażany na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego