mgr Olga Bociańska

mgr Olga Bociańska

socjolog, specjalista II stopnia pracy socjalnej w zakresie udzielania pomocy osobom doznającym przemocy, terapeuta rodzin i par - Diada Gliwice

Wieloletni współpracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, gdzie pełni funkcję kierownika Zespołu ds. Pieczy Zastępczej. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie systemowego rozumienia rodziny przy Centrum Psychoterapii w Krakowie. Współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Ukończyła całościowe szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu Rodzina, którego jest trenerem. Zajmuje się pieczą zastępczą na terenie Powiatu Gliwickiego i prowadzi weryfikację wstępną kandydatów na rodziny zastępcze. Udziela wsparcia osobom i rodzinom zajmującym się rodzicielstwem zastępczym oraz rodzinom borykającym się z problemem przemocy. Prowadzi szkolenia z tematyki przemocy w rodzinie dla przedstawicieli służb społecznych, Policji, kuratorów sądowych oraz nauczycieli. Swoją -pracę poddaje superwizji. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. Była członkiem zarządu Stowarzyszenia DIADA (kadencja 2014-2017). W Diadzie zajmuje się terapią rodzinną i terapią par. Mężatka, fanka literatury sf i muzyki angielskiej.