mgr Olga Bociańska

mgr Olga Bociańska

socjolog, specjalista II stopnia pracy socjalnej wobec osób doznających przemocy, psychoterapeuta rodzin i par, organizator pieczy zastępczej - NZOZ Diada Gliwice

Wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie systemowego rozumienia rodziny, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy Centrum Psychoterapii w Krakowie- Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii. Ukończyła całościowe szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu Rodzina, którego jest trenerem. Zajmuje się nadzorowaniem pieczy zastępczej w Powiecie Gliwickim oraz prowadzi wstępną weryfikację kandydatów na rodziny zastępcze. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami zajmującym się rodzicielstwem zastępczym oraz rodzinami borykającym się z problemem przemocy. Prowadziła szkolenia i warsztaty z tematyki przemocy w rodzinie dla przedstawicieli służb społecznych, oświaty, Policji i kuratorów sądowych oraz warsztaty kreatywne rozwoju osobowości dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu „By-pas – Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej”. Swoją pracę poddaje superwizji. Była członkiem zarządu Stowarzyszenia DIADA (kadencja 2014-2017). Nauczyciel jogi z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku „Joga klasyczna”. W Diadzie zajmuje się terapią rodzinną i terapią par. Mężatka, pasjonatka jogi oraz fanka literatury sf.