mgr Monika Oszywa

mgr Monika Oszywa

terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny - Diada NFZ Pyskowice

Wieloletni pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, gdzie jest zatrudniona na stanowisku starszego pracownika socjalnego. Ukończyła studia pedagogiczne, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
oraz kurs doskonalący dla profesjonalistów uprawniający do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Współpracuje z Sądem Rejonowym w Gliwicach oraz z II Zespołem Sądowej Służby Kuratorskiej w Gliwicach. Zajmuje się pieczą zastępczą na terenie Powiatu Gliwickiego i usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej.. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne w Szkołach Podstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego. Udziela wsparcia osobom i rodzinom zajmującym się rodzicielstwem zastępczym oraz rodzinom borykającym się z różnymi dysfunkcjami. Swoją pracę poddaje superwizji. W Diadzie zajmuje się koordynacją i realizacją terapii środowiskowej w Ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Pyskowicach. Prywatnie mężatka, mama wesołej trzynastolatki, fanka motoryzacji. Wolne chwile i wieczory spędzą przy literaturze psychologiczno-pedagogicznej oraz działa w organizacjach prozwierzęcych.