mgr Klaudiusz Zajączkowski

mgr Klaudiusz Zajączkowski

pedagog, mediator, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par - NZOZ Diada Gliwice

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną, Psychoterapeuta w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii w Katowicach. Posiada 10-letnie doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej oraz interwencyjnej. Ukończył całościowe szkolenie podyplomowe do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, w szczególności okołorozwodowych, zgodnie ze standardami przyjętymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Prowadzi od kilku lat konsultacje i szkolenia specjalistyczne dla pracowników pomocy społecznej oraz superwizje dla pracowników pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz rodzinami będącymi w kryzysie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Diadzie zajmuje się psychoterapią rodzin i par oraz psychoterapią indywidualną. Prywatnie interesuje się sportem, historią oraz hodowlą dyskowców.