mgr Aleksandra Brela-Mikosz

mgr Aleksandra Brela-Mikosz

pedagog z uznaniem MZ w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par - Diada NFZ Pyskowice

Zdobywała doświadczenie jako wieloletni pracownik Zespołu Interwencji Kryzysowej w Zabrzu. Realizuje się zawodowo jako pedagog szkolny. Jest prezesem i członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. Ukończyła całościowe 4,5 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz szkolenie I stopnia z psychodramy w Śląskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Polskim Instytucie Psychodramy. Posiada uznanie Ministra Zdrowia dorobku zawodowego i naukowego w zakresie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży. Uczestniczyła także w szkoleniach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie I i II stopnia oraz warsztatach z zakresu psychoterapii i pracy z rodziną. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, pracy w poradni psychologicznej, poradni zdrowia psychicznego oraz interwencji kryzysowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, terapię małżeńską oraz rodzinną. Swoją pracę poddaje superwizji. W Diadzie prowadzi terapię indywidualną nastolatków, dorosłych i współprowadzi terapię rodzinną oraz terapię par. Prywatnie mężatka i miłośniczka kultury hiszpańskiej.