dr Katarzyna Rojewska

dr n. med. Katarzyna Rojewska

specjalista i superwizor psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, nauczyciel akademicki, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par, dyrektor ds. administracyjnych NZOZ Diada Gliwice i NFZ Pyskowice

Kierownik pracowni psychologicznej oraz starszy specjalista w Szpitalu Klinicznym nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Pracownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Uniwersytetu Śląskiego i wykładowca w Uniwersytecie SWPS. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - psychoterapia zintegrowana w Krakowie oraz całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Jest specjalistą psychologiem klinicznym oraz superwizorem psychologii klinicznej. Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Posiada doktorat w dyscyplinie nauk medycznych. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zajmuje się opieką psychologiczną nad pacjentami dziecięcymi i ich rodzinami. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w ramach dziennego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Koordynowała oddziaływaniami psychoterapeutycznymi w Centrum Powiatowym Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gliwicach. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami pełniącymi opiekę zastępczą oraz rodzinami borykającymi się z problemem nadużycia i przemocy. Autorka wystąpień i publikacji naukowych. Członek założyciel i pierwszy v-prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA (kadencja 2014-2017). Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności diagnozie i terapii zaburzeń odżywania oraz wsparciu i pomocy psychologicznej osób chorujących somatycznie. Współzarządza Diadą, pełni funkcję koordynatora zespołu ds. zaburzeń karmienia w Diadzie. Wolny czas najchętniej spędza z mężem i córkami, jeżdżąc na nartach i pracując w ogrodzie