Wsparcie dla dzieci i rodzin z Ukrainy – Комплексна допомога дітям та сім’ям з України

Wsparcie dla dzieci i rodzin z Ukrainy – Комплексна допомога дітям та сім’ям з України

Centrum Diada udziela kompleksowej pomocy w kryzysie psychologicznym dzieciom, młodzieży oraz rodzinom przybyłym z Ukrainy z powodu wojny oraz tym, których bliscy tam pozostali. Zespół psychologów i interwentów wspierają tłumacze mówiący w języku ukraińskim oraz specjaliści z Ukrainy zajmujący się wsparciem psychospołecznym.

Dla dzieci oraz młodzieży prowadzimy co tygodniowe grupy wsparcia oraz grupy adaptacyjne. Ich celem jest krótkoterminowa pomoc w adaptacji do nowej sytuacji, wsparcie psychospołeczne.  Udział w grupach jest bezpłatny i celowany na potrzeby aktualnie zgłaszających się dzieci oraz młodzieży. Spotkania odbywają się w filii w Pyskowicach. Chęć uczestnictwa prosimy zgłosić telefonicznie w rejestracji ośrodka: +48 516 287 483 (od pn do pt, od 8.00 do 16.00).

W każda środę rano odbywają się w Diadzie w Gliwicach “wspólne śniadania” – spotkania o charakterze grup wsparcia dla ukraińskich mam z maluszkami. Stworzone one zostały na wzór doświadczeń emigracyjnych prowadzącej go liderki (psychoterapeutki). Ich celem jest wsparcie w odbudowaniu poczucia sprawstwa oraz zyskaniu siły do działania w doświadczanym kryzysie. Chęć przybycia prosimy kierować do rejestracji ośrodka: +48506162387 (od pn do pt, od 16.00 do 20.00).

Zespół DIADY udziela także konsultacji psychologicznych dla rodziców, a w uzasadnionych przypadkach pomocy psychologicznej dla dzieci/ młodzieży/ rodzin- diagnoza kliniczna oraz pomoc psychologiczna (w razie potrzeby i odpowiednio do fazy kryzysu; w przypadku obserwacji w kierunku zaburzeń rozwojowych lub psychicznych). Zgłoszenia można kierować do rejestracji ośrodka: +48 516 287 483 (od pn do pt, od 8.00 do 16.00); +48506162387 (od pn do pt, od 16.00 do 20.00).

Udostępniamy także opowiadanie terapeutyczne psychoterapeutki pracującej w Diadzie z dziećmi i młodzieżą. Opowiadanie jest kierowane do dzieci od 9 r. ż.. Porusza temat przyjaźni, możliwej pomimo bariery językowej i wojny.To narzędzie do wykorzystania przez rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów. Opowiadanie można udostępniać. Opowiadanie jest pod linkiem: http://dziarskowchmury.pl/rower-wiery-wsparcie-polskich…/

Ukraińska wersja opowiadania (tutaj)