Grupy terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Nabór na rok szkolny 2018/2019

Pragniemy poinformować, że otwarty jest już nabór do następujących grup terapeutycznych:

 

  • Grupa dla dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in. Zespół Aspergera) i trudnościami w zachowaniu
  • Grupa dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat), z kłopotami w relacjach rówieśniczych, nadpobudliwością, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi i problemami w zachowaniu
  • Grupa dla dzieci w wieku 10-12 lat nieradzących sobie ze stresem, z trudnościami społecznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami łączonymi, nadpobudliwością, Zespołem Aspergera)
  • Grupa dla młodzieży w wieku 13-15 z trudnościami emocjonalnymi, problemami w relacjach, autoagresją, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania
  • Grupa dla młodzieży w wieku licealnym i młodych dorosłych będących w kryzysie, z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, społecznymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i zaburzeniami osobowości

 

Zajęcia odbywają z częstotliwością raz na tydzień. W pracy grupowej wykorzystywane są m.in. elementy dramy, formy treningowe oraz konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rejestracją ośrodka. Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją psychologiczną