mgr Justyna Soroka

mgr Justyna Soroka

psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, terapeuta dziecięcy, ratownik medyczny - NZOZ Diada Gliwice

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku psychologia. Pracownik Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Współpracuje z Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia w Gliwicach. Ukończyła liczne szkolenia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży z trudnościami emocjonalnymi. Kształci się w zakresie psychologii klinicznej- subspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży przy CSK nr 1 w Zabrzu. Jest pracownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień od substancji psychoaktywnych. Członek miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, i grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją. W Diadzie zajmuje się terapią indywidualną i grupową dzieci oraz młodzieży, prowadzi warsztaty psychologiczne dla dzieci. Miłośniczka podróży i literatury polskiej.