mgr Jadwiga Matusik

mgr Jadiwga Matusik

psycholog dziecięcy w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, mediator rodzinny - Diada Gliwice i NFZ Pyskowice

Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży,  terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach ze specjalnością Psycholog kliniczny dzieci i młodzieży. Pracowała w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Ukończyła studia podyplomowe z Wczesnego Wspomagania i Rozwoju dzieci w wieku 0-6 lat (WWR) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Uczestniczy w całościowym szkoleniu z psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii oraz kształceniu specjalizacyjnym z psychologii klinicznej w Szpitalu Klinicznym w Zabrzu. Stażowała w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, Instytucie Wspierania Edukacji, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym w Warszawie. Ukończyła szkolenie treningowe w zakresie umiejętności społecznych (TUS) - terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. Jest trenerem postaw emocjonalnych dzieci i młodzieży. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne, w tym szkolenie  uprawniające do stosowania Skali Inteligencji Stanforda-Bineta 5, szkolenie certyfikowane z zakresu psychologii sądowej oraz szkolenie certyfikowane alternatywnych sposobów komunikacji w pracy z dziećmi. Uczestnik licznych konferencji naukowych i szkoleń ukierunkowanych na  pracę kliniczną z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, w traumie, hospitalizowanymi i pozostającymi w opiece paliatywnej. W Diadzie zajmuje się diagnozą kliniczną i terapią dzieci oraz poradnictwem i wsparciem rodzin. Uważna mama, żona, miłośniczka zwierząt oraz żeglarstwa.