mgr Agnieszka Wosz

mgr Agnieszka Wosz

psycholog dziecięcy, certyfikowany diagnosta Skali Oceny Zachowania Noworodka

Psycholog dziecięcy. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej zdobyte w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest certyfikowanym diagnostą Skali NBAS – Skali Oceny Zachowania Noworodka T. Brazeltona. Jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół neuropsychologii oraz psychologii rozwojowej, zwłaszcza w obszarze rozwoju małego dziecka. Stale doskonali warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach z tego zakresu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w szpitalu ginekologiczno - położniczym oraz ośrodku adopcyjnym. Współpracuje z Gliwickim Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych GOAR w Gliwicach. W Diadzie zajmuje się diagnozą i terapią niemowląt oraz małych dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną) oraz z zaburzeniami społeczno – emocjonalnymi. Udziela także poradnictwa wychowawczego. Jest członkiem zespołu ds. zaburzeń karmienia u dzieci w Diadzie. Prywatnie miłośniczka jogi i tańca.