Ewa Bensz-Smagała

mgr Ewa Bensz-Smagała

psycholog dziecięcy w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, oligofrenopedagog, terapeuta dziecięcy - Diada Gliwice i NFZ Pyskowice

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Psychologii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Posiada doświadczenie jako trener i terapeuta. Pracuje głównie z dziećmi, w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjalizuje się w diagnozie dzieci ze spektrum autyzmu (m.in. przy użyciu protokołu ADOS-2) oraz diagnozie funkcjonalnej przy użyciu PEP-3-PL. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji, realizuje ścieżkę licencyjną terapeuty behawioralnego. Prowadzi terapię dzieci ze spektrum autyzmu. Zajmuje się także wspieraniem umiejętności szkolnych, treningiem w zakresie technik pamięciowych, szybkiego czytania i treningiem pozostałych zdolności poznawczych. Jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej- subspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, realizowanej przy CSK nr 1 w Zabrzu. Prywatnie trenuje biegi długodystansowe.