Nasz zespół

Psycholodzy, Psychoterapeuci

dr n. med. Katarzyna Rojewska dr Katarzyna Rojewska
specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, wykładowca, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par

Starszy specjalista w Katedrze i Klinice Pediatrii, Nefrologii i Endokrynologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Wykładowca w Uniwersytecie SWPS. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - psychoterapia zintegrowana w Krakowie oraz całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Jest specjalistą psychologiem klinicznym. Współpracuje ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w zakresie opieki psychologicznej nad pacjentami dziecięcymi i ich rodzinami. Koordynowała oddziaływaniami psychoterapeutycznymi w Centrum Powiatowym Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gliwicach. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami pełniącymi opiekę zastępczą oraz rodzinami borykającymi się z problemem nadużycia i przemocy. Autorka wystąpień i publikacji naukowych. Członek założyciel i pierwszy v-prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA (kadencja 2014-2017). Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności diagnozie i terapii zaburzeń odżywania oraz zaburzeń nerwicowych. Wolny czas najchętniej spędza z mężem i córkami, jeżdżąc na nartach i pracując w ogrodzie. Więcej

dr Katarzyna Rojewska - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, pracownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Endokrynologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Łączy aktywność kliniczną z pracą nauczyciela akademickiego.

W Klinice Pediatrii, Nefrologii i Endokrynologii Dziecięcej w Zabrzu organizuje opiekę psychologiczną dla pacjentów dziecięcych, młodzieżowych oraz ich rodzin. Posiada doświadczenie w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami psychotycznymi. Współpracowała w tym zakresie m.in. ze Szpitalem Psychiatrycznym w Toszku oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego i Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym NZOZ Feniks w Zabrzu oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży NZOZ Feniks w Gliwicach. Zajmowała stanowisko kierownika działu opiekuńczo- terapeutycznego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie.

Jest autorem licznych programów interwencyjnych oraz terapeutycznych dla ofiar i sprawców przemocy domowej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi po przeżyciu molestowania seksualnego. Współpracowała z Centrum Powiatowym Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gliwicach. W NZOZ Altermed współprowadziła terapię grupową dla osób z zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami osobowości. W zakresie diagnozy i terapii współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego przy Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Ukończyła szkolenia podyplomowe przy Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii oraz Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stażowała m.in. w Oddziale Klinicznym Psychiatrii w Tarnowskich Górach oraz Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" w Gliwicach. Posiada stopień specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (dawniej II stopień specjalizacji).

Jest autorem publikacji i wystąpień naukowych z zakresu zaburzeń odżywiania oraz pomocy społecznej. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Współkieruje studiami podyplomowymi z zakresu problemów klinicznych u dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Wykładała w Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Chorzowie. Jako dydaktyk współpracuje z Zakładem Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełni funkcję kierownika specjalizacji nad studentami studiów podyplomowych Specjalizacja w psychologii klinicznej.

Jest członkiem założycielem i pierwszym v-prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA (kadencja 2014-2017), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr n.hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska dr Katarzyna Sitnik-Warchulska
specjalista psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta EAP, terapeuta rodzin i par

Asystent w Zakładzie Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wykładowca w Uniwersytecie SWPS. Posiada certyfikat psychoterapeuty European Association for Psychotherapy. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - psychoterapia, ze szczególnym uwzględnieniem orientacji systemowej w Krakowie oraz całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Jest specjalistą psychologiem klinicznym. Współpracuje z Gliwickim Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym w zakresie wsparcia, poradnictwa i terapii rodzin dzieci niepełnosprawnych. Przez wiele lat współpracowała z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym oraz Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Gliwicach, w którym organizowała proces psychoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży oraz par i rodzin. Autorka wystąpień i publikacji naukowych. Członek założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA (kadencja 2014-2017). Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności z zaburzeniami zachowania i emocji (m.in. agresja, autoagresja), zaburzeniami nerwicowymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in. Zespół Aspergera). Mężatka, matka, miłośniczka jogi i kultury hiszpańskiej. Więcej

dr Katarzyna Sitnik-Warchulska - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta EAP, specjalista terapii środowiskowej, nauczyciel akademicki, pracownik Zakładu Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W swej aktywności łączy praktykę kliniczną z działalnością naukowo- badawczą.

Od 2015 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami ze środowisk zagrożonych oraz pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi. Przez wiele lat pracowała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dorosłych w Zabrzu. W NZOZ Altermed w Katowicach współprowadziła terapię grupową dla osób z zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami osobowości. Współpracowała m.in. z Poradnią Dialog w Warszawie oraz METIS w Katowicach. Prowadzi warsztaty dla młodzieży szkolnej oraz kadry nauczycielskiej i kadry medycznej.

W Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży NZOZ "Feniks" w Gliwicach przez wiele lat zajmowała się diagnozą kliniczną zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego oraz młodzieńczego. Organizowała i prowadziła psychoterapię indywidualną, grupową, rodzinną i wielorodzinną (grupy wielorodzinne). Jest autorem kompleksowego programu opieki psychoterapeutycznej dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD).

Ukończyła wiele szkoleń i treningów z zakresu diagnozy oraz terapii organizowanych m.in. przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie, Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii w Krakowie oraz Polski Instytut Ericksonowski. Stażowała m.in. w Oddziale Klinicznym Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Klinice Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada stopień specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (dawniej II stopień specjalizacji).

Jest autorem publikacji oraz projektów naukowo - badawczych dotyczących psychologicznych aspektów zaburzeń wieku dorastania, zachowań suicydalnych oraz wykorzystania metod projekcyjnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest współautorem podręcznika z psychologii dla studentów kierunków medycznych. Współkieruje studiami podyplomowymi z zakresu problemów klinicznych u dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako wykładowca współpracuje również z Uniwersytetem SWPS w Katowicach. Pełni funkcję kierownika specjalizacji nad studentami studiów podyplomowych Specjalizacja w psychologii klinicznej.

Jest członkiem założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA (kadencja 2014-2017), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz współinicjatorem Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci oraz Młodzieży z Zespołem ADHD "Akceptacja".

Mgr Olga Bociańska mgr Olga Bociańska
socjolog, specjalista II stopnia pracy socjalnej w zakresie udzielania pomocy osobom doznającym przemocy, terapeuta rodzin i par

Wieloletni współpracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, gdzie pełni funkcję kierownika Zespołu ds. Pieczy Zastępczej. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie systemowego rozumienia rodziny przy Centrum Psychoterapii w Krakowie. Współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Ukończyła całościowe szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu Rodzina, którego jest trenerem. Zajmuje się pieczą zastępczą na terenie Powiatu Gliwickiego i prowadzi weryfikację wstępną kandydatów na rodziny zastępcze. Udziela wsparcia osobom i rodzinom zajmującym się rodzicielstwem zastępczym oraz rodzinom borykającym się z problemem przemocy. Prowadzi szkolenia z tematyki przemocy w rodzinie dla przedstawicieli służb społecznych, Policji, kuratorów sądowych oraz nauczycieli. Swoją -pracę poddaje superwizji. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. Była członkiem zarządu Stowarzyszenia DIADA (kadencja 2014-2017). W Diadzie zajmuje się terapią rodzinną i terapią par. Mężatka, fanka literatury sf i muzyki angielskiej.

Mgr Anna Brandt mgr Anna Brandt
psycholog dziecięcy, terapeuta

Pracownik Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu oraz Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Miriada w Zabrzu i w Bytomiu. Jest pracownikiem i wykładowcą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. Posiada certyfikat uprawniający do używania Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, służącej do globalnej diagnostyki zaburzeń psychoruchowych dzieci w wieku 0-3, wydany przez Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego pod patronatem Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu diagnozy neuropsychologicznej, wspierania dziecka chorego i jego rodziny oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Szkoli się w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowania. Szkoli się w Polsce i za granicą (Włochy). Stażowała między innymi w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Gdańskim Centrum Zdrowia. Swoją pracę poddaje superwizji. Łączy aktywność naukową z praktyką kliniczną. W Diadzie zajmuje się diagnozą rozwoju psychomotorycznego, dojrzałości szkolnej, psychoedukacją oraz terapią zaburzeń rozwojowych,zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Miłośniczka kultury i języka włoskiego

Mgr Aleksandra Brela mgr Aleksandra Brela-Mikosz
pedagog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par

Pracownik Zespołu Interwencji Kryzysowej w Zabrzu. Jest prezesem i członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. Ukończyła całościowe 4,5 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz szkolenie I stopnia z psychodramy w Śląskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Polskim Instytucie Psychodramy. Uczestniczyła także w szkoleniach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie I i II stopnia oraz warsztatach z zakresu psychoterapii i pracy z rodziną. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, pracy w poradni psychologicznej, poradni zdrowia psychicznego oraz interwencji kryzysowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, terapię małżeńską oraz rodzinną. Swoją pracę poddaje superwizji. W Diadzie współprowadzi terapię rodzinną i terapię par. Prywatnie mężatka i miłośniczka kultury hiszpańskiej.

Mgr Bogusława Franek mgr Bogusława Franek
specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany terapeuta psychodramy, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par

Pracownik Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia NZOZ "Dąbrówka" w Gliwicach. Przez wiele lat pracowała w zabrzańskiej Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne- terapia psychodynamiczna w Krakowie, szkolenie II stopnia Psychodramy, Socjometrii i Psychodramatycznej Terapii Grupowej w Europejskim Instytucie Psychodramy w Berlinie oraz całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistą psychologiem klinicznym. W Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" w Gliwicach prowadziła terapię grupową oraz psychoterapię indywidualną. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami psychotycznymi. Jest mężatką, ma dwoje dzieci. Pasjonują ją sporty zimowe, a szczególnie jazda na nartach. Więcej

mgr Bogusława Franek - specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta, pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Łączy pracę w orientacji psychodynamicznej z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu psychodramy.

Przez wiele lat organizowała oraz prowadziła proces terapeutyczny w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorujących na Schizofrenię w Zabrzu. Z Ośrodkiem Leczenia Nerwic oraz Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" współpracowała w zakresie diagnozy i terapii osób z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami osobowości. Jest autorem programów profilaktycznych oraz terapeutycznych z obszaru psychiatrii.

Szkoliła się m.in. przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Europejskim Instytucie Psychodramy w Berlinie oraz Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stażowała m.in. w Oddziale Klinicznym Psychiatrii w Tarnowskich Górach oraz Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Posiada stopień specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (dawniej II stopień specjalizacji).

Jest autorem programów terapeutycznych i profilaktycznych z zakresu psychiatrii dorosłych. Prowadzi wykłady oraz szkolenia dotyczące komunikacji z pacjentem, pracy z rodziną oraz psychologii rozwojowej dla lekarzy rodzinnych.

Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Barbara Kusto mgr Barbara Kusto
psycholog, terapeuta dziecięcy, terapeuta Integracji sensorycznej, Terapeuta EEG-Biofeedback

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii SI, Sensomotoryki oraz EEG- Biofeedback. Współpracuje z ośrodkiem STAMINA w Gliwicach. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Pracuje również z dziećmi i młodzieżą z dysleksją m.in. metodą Warnkego. Prowadzi terapię grupową - Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się edukacją prozwierzęcą dzieci i młodzieży, prowadząc warsztaty w przedszkolach, szkołach i innych placówkach. Rozwija zainteresowania psychoterapią. Uczestnik rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Miłośniczka psów, wspinaczki górskiej, żeglarstwa oraz dyscypliny sportowej Ulimate Frisbee. Jest członkiem i sekretarzem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. Pracę terapeutyczną poddaje superwizji. W Diadzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla dzieci oraz młodzieży.

Mgr Ewa Petela mgr Ewa Petela-Misiura
psycholog, psychoterapeuta

Pracownik Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego "Repty" w Tarnowskich Górach. Współpracowała ze Szpitalem Specjalistycznym w Zabrzu. Posiada doświadczenie o charakterze diagnostycznym oraz interwencyjnym w pracy z młodzieżą szkolną. Ukończyła szkolenie z zakresu diagnozy i podstaw terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz szkolenie z zakresu diagnozy neuropsychologicznej. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowane przez Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoją pracę poddaje superwizji. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach.Aktywny członek Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, rehabilitacji procesów poznawczych oraz psychoterapii indywidualnej i terapii par. Miłośniczka dobrej muzyki i współczesnej literatury japońskiej.

Mgr Bożena Studnik mgr Bożena Studnik
psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par

Psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu. Członek założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studium podyplomowe dla biegłych sądowych, całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin prowadzonego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii oraz szkolenie I stopnia Psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy z siedzibą w Berlinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej osób z zaburzeniami nerwicowymi, emocjonalnymi i zaburzeniami osobowości. W Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorujących na Schizofrenię w Zabrzu prowadziła treningi komunikacji, asertywności i umiejętności społecznych oraz terapię osób z zaburzeniami psychotycznymi. W Diadzie zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodych- dorosłych oraz terapią rodzin i par. Prywatnie matka, miłośniczka podróży i dobrego filmu.

Mgr Marzena Ślusarczyk mgr Marzena Ślusarczyk
psycholog, terapeuta dziecięcy, certyfikowany trener FRIS

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Ukończyła trenerskie studia podyplomowe. W ramach współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej ukończyła program szkoleniowy "przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień". Prowadziła warsztaty dla osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Aktywnie podnosi swoje kompetencje i umiejętności psychologiczne poprzez udział w konferencjach naukowych, warsztatach, szkoleniach oraz zgłębianie literatury fachowej. W trakcie kształcenia coachingowego, akredytowanego przez ICF. Ukończyła kurs dotyczący profesjonalnych i innowacyjnych metod arteterapeutycznych w holistycznej terapii dzieci i dorosłych. Stażowała w licznych placówkach terapeutycznych na terenie województwa śląskiego. W ramach wolontariatu zajmuje się pomoca psychologiczną wobec pacjentów Hospicjum w Bielsku-Białej. Zajmuje się dordztwem, treningami rozwojowymi i psychoedukacją. W Diadzie współprowadzi grupowy proces terapeutyczny dla dzieci i młodzieży. Prywatnie żona, matka trójki dzieci, miłośniczka twórczej aktywności.

Mgr Franciszek Winkler mgr Franciszek Winkler
psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par

Psycholog w Ośrodku Leczenia Nerwic i Depresji w Gliwicach. V-prezes i członek Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. Był sekretarzem Stowarzyszenia DIADA (kadencja 2014-2017). Ukończył całościowe szkolenie podyplomowe do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wieloletni współpracownik Krakowskiego Insytutu Psychoterapii i Stowarzyszenia Siemacha w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał stażując między innymi w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, a także w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" w Gliwicach. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami będących w kryzysie, borykającymi się z problemem przemocy oraz zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Diadzie zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz psychoterapią rodzin i par. Prywatnie mąż i ojciec. Interesuje się sportami wodnymi oraz hokejem.

mgr Klaudiusz Zajączkowski
pedagog, mediator, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par

Starszy Specjalista Pracy z Rodziną, Psychoterapeuta w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii w Katowicach. Posiada 10-letnie doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej oraz interwencyjnej. Ukończył całościowe szkolenie podyplomowe do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, w szczególności okołorozwodowych, zgodnie ze standardami przyjętymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Prowadzi od kilku lat konsultacje i szkolenia specjalistyczne dla pracowników pomocy społecznej oraz superwizje dla pracowników pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz rodzinami będącymi w kryzysie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Diadzie zajmuje się psychoterapią rodzin i par oraz psychoterapią indywidualną. Prywatnie interesuje się sportem, historią oraz hodowlą dyskowców.

Lekarze

Lek. med. Sebastian Cichocki lek. med. Sebastian Cichocki
specjalista psychiatra, terapeuta

Przez wiele lat był asystentem, a następnie ordynatorem w oddziale sądowym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku oraz pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Ukończył całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - psychoterapia zintegrowana w Krakowie. Szkoli się podyplomowo w zakresie zarządzania jednostką służby zdrowia. Rozwija zainteresowania z obszaru medycyny psychosomatycznej, psychiatrii konsultacyjnej, psychiatrii sądowej i seksuologii klinicznej. Specjalizuje się w pracy z dorosłymi. Mąż, ojciec i miłośnik dobrej kuchni.

lek. med. Rafał Sołowiów
lekarz psychiatra, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Współpracował w tym zakresie między innymi z Oddziałem Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Jest w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Autor i współautor prac naukowych w dziedzinie ginekologii, położnictwa oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie w zakresie organizacji, prowadzenia i nadzorowania badań klinicznych. Współpracownik NZOZ Kompas w Będzinie. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z ADHD, zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami depresyjno-lękowymi oraz zaburzeniami odżywiania.

Superwizorzy

Mgr Anna Bielańska Mgr Anna Bielańska
psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP), dyplomowany terapeuta psychodramy, współtwórca i przewodnicząca Polskiego Instytutu Psychodramy, członek zarządu Psychodrama Institute for Europe (PIfE), kierownik Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Superwizor zespołu DIADY od listopada 2010 r.

Do marca 2010 r. superwizorem zespołu DIADY była dr hab. n.społ. Bernadetta Izydorczyk.

Rejestracja

Joanna Frydryk lic. Joanna Frydryk
koordynator rejestracji

Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Wychowania Fizycznego im.J.Kukuczki w Katowicach- Kierunek Zarządzanie Turystyką, Hotelarstwem i Gastronomią. Interesuje się modą i turystyką.

lic. Paulina Mrozek

Absolwentka studiów licencjackich Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogika specjalną w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Interesuje się muzyką i fotografią.

Współpracownicy

Mgr Arkadiusz Cieślik mgr Arkadiusz Cieślik
psycholog, psychoterapeuta

Pracownik Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" w Gliwicach. Członek Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA w Gliwicach. Ukończył całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Terapii Psychodynamicznej. Posiada 15- letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ukończył całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Terapii Psychodynamicznej oraz I stopień szkolenia z psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy. Rozwija zainteresowania naukowo- badawcze w obszarze psychologii klinicznej. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami odżywiania, nastroju, nerwicowymi oraz zaburzeniami osobowości. W "DIADZIE" współprowadzi terapię rodzinną oraz terapię par.

Mgr Katarzyna Konczelska mgr Katarzyna Konczelska
psycholog dziecięcy, terapeuta

Pracuje w Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne dzieci i dorosłych, terapię krótkoterminową, warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne. Ukończyła studia wyższe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Roczne Studium Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu oraz liczne szkoleniaz zakresu m.in. diagnozy i terapii zaburzeń depresyjnych, diagnozy i terapii stresu pourazowego, Racjonalnej Terapii Zachowania, Mediacji Rodzinnych. Doktorantka w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu, gdzie prowadzi badania dotyczące problematyki żałoby, straty dziecka i szeroko rozumianego wsparcia społecznego w tym zakresie. kształci się w Szkole Trenerów. W ramach Fundacji "By dalej iść" prowadziła konsultacje oraz grupy wsparcia dla rodziców po śmierci dziecka. Ma doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz interwencyjnej z dziećmi w sytuacji straty oraz dziećmi ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością psycho-ruchową i ich rodzicami. Autorka programów szkoleniowych z zakresu interwencji kryzysowej dla osób kontaktujących się z rodzicami po stracie. Prywatnie żona, matka trójki dzieci. Interesuje się psychoonkologią, psychologią rozwojową, oraz systemem leczenia skoncentrowanym na rodzinie (Otwarty Dialog).Inspiruje ją literatura z zakresu psychoterapii egzystencjalnej, Rodzicielstwem Bliskości a także wykorzystaniem arteterapii i biblioterapii w pracy terapeutycznej z dziećmi.Copyright by © Diada 2009. design lukasdesign.pl