Aktualności

10.06.2018

Grupy terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Nabór na rok szkolny 2018/2019

Pragniemy poinformować, że otwarty jest już nabór do następujących grup terapeutycznych:

 • Grupa dla dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in. Zespół Aspergera) i trudnościami w zachowaniu
 • Grupa dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat), z kłopotami w relacjach rówieśniczych, nadpobudliwością, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi i problemami w zachowaniu
 • Grupa dla dzieci w wieku 10-12 lat nieradzących sobie ze stresem, z trudnościami społecznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami łączonymi, nadpobudliwością, Zespołem Aspergera)
 • Grupa dla młodzieży w wieku 13-15 z trudnościami emocjonalnymi, problemami w relacjach, autoagresją, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania
 • Grupa dla młodzieży w wieku licealnym i młodych dorosłych będących w kryzysie, z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, społecznymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i zaburzeniami osobowości
 • Zajęcia odbywają z częstotliwością raz na tydzień. W pracy grupowej wykorzystywane są m.in. elementy dramy, formy treningowe oraz konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rejestracją ośrodka. Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją psychologiczną  01.06.2018

  Druga siedziba Diady

  Miło nam poinformować, że Diada ma drugą lokalizację. Poza usługami na ulicy Kozielskiej zapraszamy Państwa do naszej siedziby przy ulicy Zwycięstwa 37 (budynek Mendelsohna).


  18.08.2017

  Terapia w domu pacjenta

  W odpowiedzi na Państwa potrzeby od jesieni b.r. będą dostępne w Diadzie usługi terapeutyczne i konsultacje psychologiczne w domu pacjenta. Ich celem jest wsparcie środowiskowe dzieci, młodzieży, dorosłych oraz ich rodzin borykających się z różnymi niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami psychicznymi. W planie jest także uruchomienie terapii par/ rodzin w miejscu zamieszkania klienta/ klientów. Szczegóły wkrótce!


  15.08.2017

  Grupy terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Nabór na rok szkolny 2017/2018

  Pragniemy poinformować, że otwarty jest już nabór do następujących grup terapeutycznych:

 • Grupa dla dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in. Zespół Aspergera) i trudnościami w zachowaniu
 • Grupa dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat), z kłopotami w relacjach rówieśniczych, nadpobudliwością, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi i problemami w zachowaniu
 • Grupa dla dzieci w wieku 10-12 lat nieradzących sobie ze stresem, z trudnościami społecznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami łączonymi, nadpobudliwością, Zespołem Aspergera)
 • Grupa dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z trudnościami emocjonalnymi, problemami w relacjach, autoagresją, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania
 • Grupa dla młodzieży w wieku licealnym i młodych dorosłych będących w kryzysie, z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, społecznymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i zaburzeniami osobowości
 • Zajęcia odbywają z częstotliwością raz na tydzień. W pracy grupowej wykorzystywane są m.in. elementy dramy, formy treningowe oraz konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rejestracją ośrodka. Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją psychologiczną  09.04.2017

  Z maturą za pan brat-warsztaty antystresowe

  W dniach 21.04 oraz 28.04 w godzinach 15.30-17.30 w Centrum Diada (ul. Kozielska 16, Gliwice) odbędą się dwugodzinne warsztaty radzenia sobie ze stresem, skierowane do młodzieży przygotowującej się do egzaminu maturalnego. Celem warsztatów jest pokazanie i nauka kilku sposobów, dzięki którym stres będzie możliwy do okiełznania.

  Program części pierwszej warsztatów planowanej na dzień 21.04 obejmuje następującą tematykę:

 • Zrozumieć swoje ciało - odczytywanie symptomów stresu
 • Dlaczego mam pustkę w głowie? - zrozumienie mechanizmów stresu
 • Relaksacja, jako główna metoda na stres - nauka różnych form relaksacji
 • Program części drugiej warsztatów planowanej na dzień 28.04 obejmuje następującą tematykę:

 • Co oprócz relaksu? - pozostałe sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Jak zapamiętać? - mnemotechniki pomocą na pamięć w stresie
 • Dla efektywnego wykorzystania kształconych umiejętności istotnym jest udział w całym cyklu (dwa warsztaty). Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym warsztacie. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo w zakresie zapisów mają osoby rejestrujące się na cykl obejmujący dwa warsztaty.

  Koszt udziału w jednym warsztacie: 100 zł

  Koszt udziału w cyklu warsztatów (dwa warsztaty): 170 zł

  Zapisy pod numerem telefonu 506162387

  16.08.2016

  Systemowe wspomaganie dzieci z rozpoznaniem psychiatrycznym

  Z dużą przyjemnością informujemy, że DIADA od 2012 r. DIADA realizuje program systemowej współpracy ze środowiskiem szkolnym.

  Wspópraca zakłada wymianę doświadczeń, aktywność szkoleniową oraz superwizje o charakterze koleżeńskim. Inicjatywa ta ma charakter pionierski, a jej koordynatorem jest dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska.

  Zapraszamy chętnych pedagogów i nauczycieli do współpracy. Szcegółowy plan działań na 2016/2017 rok już wkrótce!


  15.08.2016

  Grupy terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Nabór na rok szkolny 2016/2017

  Pragniemy poinformować, że otwarty jest już nabór do następujących grup terapeutycznych:

 • Grupa dla dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu
 • Grupa dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat), z kłopotami w relacjach rówieśniczych, nadpobudliwością, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi i problemami w zachowaniu
 • Grupa dla dzieci w wieku 10-12 lat nieradzących sobie ze stresem, z trudnościami społecznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami łączonymi, nadpobudliwością, Zespołem Aspergera)
 • Grupa dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z trudnościami emocjonalnymi, problemami w relacjach, autoagresją, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania
 • Grupa dla młodzieży w wieku licealnym i młodych dorosłych będących w kryzysie, z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, społecznymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i zaburzeniami osobowości
 • Zajęcia odbywają z częstotliwością raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. W pracy grupowej wykorzystywane są m.in. elementy dramy, formy treningowe oraz elementy pracy wielorodzinnej.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rejestracją ośrodka. Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją psychologiczną  30.06.2016

  Kwalifikacja do grup terapeutycznych na rok szkolny 2011/2012

  W Diadzie funkcjonują kompleksowe programy o dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, zaburzeniami odżywiania, a także Zespołem Aspergera oraz innymi trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym. Obejmują one terpię grupową, poradnictwo rodzinne i terapię indywidualną, a także poradnictwo psychiatryczne.

  Kwalifikacja do grup o charakterze psychoterapeutycznym i socjoterapeutycznym dla wskazanej grupy dzieci i młodzieży trwa cały rok szkolny. Terapia grupowa ma charakter cykliczny. Grupy terapeutyczne dobierane są pod względem trudności oraz wieku.

  Szczegóły dotyczące specyfiki grup terapeutycznych oraz ich zasad organizacji w Diadzie w dziale oferta oraz pod nr telefonu +48 506 162 387


  01.08.2016

  Diagnoza psychologiczna dojrzałości szkolnej

  Zapraszamy do skorzystanie z kompleksowego pakietu diagnostycznego, dotyczącego dojrzałości szkolnej dzieci i młodzieży.

  Rozpoczęcie nauki szkolnej oraz zmiany związane z przechodzeniem do kolejnych etapów nauki szkolnej powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.Celem proponowanej diagnozy dojrzałości szkolnej jest ocena zdolności poznawczych, motywacji oraz funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dziecka.

  Tego typu diagnoza jest szczególnie zalecana wówczas, gdy dziecko prezentuje trudności emocjonalne, trudności w zachowaniu oraz trudności w wykonywaniu zadań, proponowanych w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Propozycję tę kierujemy również do rodziców, którzy chcieliby pogłębić ocenę gotowości szkolnej swojego dziecka.

  Pakiet diagnostyczny składa się z 4 sesji (1 sesja trwa 1h).

  W skład pakietu wchodzą:

 • konsultacja wstępna (wywiad rodzinny i obserwacja)
 • diagnoza motoryki dużej i małej, zdolności uwagi, poziomu wiedzy ogólnej, umiejętności uczenia się
 • diagnoza zdolności nawiązywania i utrzymywania relacji, rozumienia sytuacji społecznych, gotowości do realizacji zadań i obowiązków, odporności na stres, dojrzałości emocjonalnej
 • konsultacja podsumowująca (omówienie zaleceń, wydanie opinii)
 • Koszt: 450 zł (całość)  01.08.2016

  "Pomocna dłoń"
  Grupa edukacji i wsparcia dla rodziców dzieci oraz młodzieży
  z autyzmem i Zespołem Aspergera

  Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci oraz młodzieży z autyzmem oraz Zespołem Aspergera do udziału w kolejnej edycji profesjonalnej grupie edukacji i wsparcia.

  Grupa ta przede wszystkim daje możliwość uzyskania fachowej wiedzy i pomocy w rozwijaniu własnych umiejętności radzenia sobie z trudnościami rodzinnymi życia codziennego. Oferuje wparcie w trudzie tkwienia miesiącami w nadziejach i poszukiwaniach zmieszanych ze smutkiem i wątpliwościami.

  Jest szansą podzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczenia twórczej obecności innych.

  Udział w naszych spotkaniach może także pomóc Ci spojrzeć inaczej na swoją sytuację i odszukać radość z bycia rodzicem.

  Spotkania odbywać się będą raz na miesiąc. Dokładny dzień zostanie ustalony po zebraniu grupy.

  Sesja grupy edukacji i wsparcia trwa 120 min (2 h)

  Pierwsze spotkanie planowane jest w październiku 2016 r.

  Koszt: 40 zł za spotkanie od osoby. W przypadku uczestnictwa obojga rodziców/opiekunów koszt za spotkanie wynosi 60 zł (od pary)

  Prowadzący grupę: dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska, mgr Iwona Matacz- Szymanowicz

  Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu: +48 506 162 387

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY


  01.09.2015

  Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Diada

  Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż przy Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej Diada powstało Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Diada. Stowarzyszenie czyni starania o pozyskiwanie funduszy na bezpłatną pomoc, opiekę i wsparcie. Działania Stowarzyszenia ukierunkowane są na profilaktykę i pomoc wobec wszystkich członków rodzin borykających się z problemami i zaburzeniami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, psychicznymi, psychosomatycznymi lub/i pozostających w kryzysie, sytuacji choroby, straty, zagrożenia demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami i przemocą.Szczegóły pod linkiem www.stowarzyszeniediada.pl

  15.06.2015

  Doradztwo i Coaching

  Zapraszamy do korzystania z profesjonalnych sesji doradtzwa, szkoleń biznesowych oraz life coachingu i coachingu biznesowego. Szczegóły pod numerem 506 162 387 lub 793 969 866  26.02.2014

  "Systemowo o więzi"
  Terapia narracyjna więzi.

  W dniu 31.05.2014 r. odbędzie się w Diadzie szkolenie z terapii narracyjnej więzi.

  Szkolenie będzie miało charakter warsztatowo- superwizyjny. Prowadząca szkolenie, mgr Wanda Szaszkiewicz, jest specjalistą psychologiem klinicznym, psychoterapeutą rodzinnym, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowanym superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, konsultantem w dziedzinie psychologii klinicznej w Małopolsce, wieloletnim dyrektorem jednej z placówek Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha oraz wieloletnim członkiem Zespołu Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 • Termin szkolenia: 31.05.2014 r. (sobota)
 • Czas trwania: 9.00-15.00 (z przerwą kawową)
 • Koszty szkolenia zależne będą od liczby uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły pod numerem telefonu 506162387 lub mailowo: info@diada.eu

  Zapraszamy współpracowników i zaprzyjaźnionych terapeutów. Prosimy o kontakt do końca marca b.r.  01.02.2014

  "W Kręgu Rodziny"
  Współczesne podejście systemowe w praktyce w oparciu o metodę genogramu. Elementy Diagnozy i Terapii.

  Zapraszamy zaprzyjaźnionych z Diadą terapeutów rodzinnych oraz profesjonalistów zajmujących się diagnozą i psychoterapią z wykorzystaniem genogramu do udziału w drugiej części szkolenia z mgr Wandą Szaszkiewicz.

  Szkolenie będzie miało charakter warsztatowo- superwizyjny.

 • Termin szkolenia: 08.02.2014 r.
 • Czas trwania: 9.00-15.00 (z przerwą kawową)
 • Szczegóły organizacyjne i finansowe pod numerem telefonu 506162387 lub mailowo: info@diada.eu

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia do końca sierpnia b.r.  22.08.2013

  "W Kręgu Rodziny"
  Podejście systemowe w praktyce w oparciu o metodę genogramu. Elementy Diagnozy i Terapii.

  Zapraszamy zaprzyjaźnionych z Diadą terapeutów rodzinnych oraz profesjonalistów zajmujących się diagnozą i psychoterapią z wykorzystaniem genogramu do udziału w szkoleniu z mgr Wandą Szaszkiewicz. Celem szkolenia jest poszerzeniu warsztatu oraz zgłębienie praktycznej i współczesnej wiedzy z podejścia systemowego.

  Szkolenie będzie miało charakter warsztatowo- superwizyjny. Prowadząca szkolenie, mgr Wanda Szaszkiewicz, jest specjalistą psychologiem klinicznym, psychoterapeutą rodzinnym, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowanym superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, konsultantem w dziedzinie psychologii klinicznej w Małopolsce, wieloletnim dyrektorem jednej z placówek Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha oraz wieloletnim członkiem Zespołu Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 • Termin szkolenia: 14 oraz 28 września 2013 r.
 • Czas trwania: dwie soboty w godzinach 9.00-18.00 (z przerwą na obiad)
 • Szczegóły organizacyjne i finansowe pod numerem telefonu 506162387 lub mailowo: info@diada.eu

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia do końca sierpnia b.r.  20.05.2013

  "Mózg i Człowiek a Jego Diagnosta"
  Szkolenie z wybranych zagadnień neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej.

  W dniach 05-07.06, 04-06.09 oraz 02-04.10.2013 r. odbędzie się całościowe szkolenie z zagadnień neuropsychologicznych dla psychologów wojskowych. Celem zajęć jest przedstawienie znaczenia neuropsychologii w praktyce klinicznej. więcej

  Zajęcia mają na celu:

  • wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu anatomii i fizjologii układu nerwowego
  • omówienie problematyki związanej z relacją mózg-zachowanie, klinicznym myśleniem neuropsychologicznym, badaniem i diagnozą
  • przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów tych zagadnień

  W wyniku szkolenia psycholog powinien opanować podstawową wiedzę odnoszącą się do następujących zagadnień:

  • Czym jest neuropsychologia kliniczna i na czym polega badanie neuropsychologiczne?
  • Jakie funkcje są przedmiotem badania neuropsychologicznego?
  • Jakie cechy powinien mieć neuropsycholog?
  • Ogólna budowa mózgowia.
  • Analiza funkcjonalna płatów mózgowych.
  • Stosowane metody diagnozy.
  • Różnice między badaniem tzw. triadą organiczną a badaniem neuropsychologicznym.
  • Jakie były a jakie obecnie obowiązują poglądy na temat związku mózg- zachowanie?
  • Co to znaczy uszkodzenie mózgu?
  • Jaki jest profil dysfunkcji w wybranych schorzeniach neurologicznych.

  • Prowadzący: mgr Joanna Metta-Pieszka więcej
  • mgr Joanna Metta-Pieszka - specjalista neuropsycholog, asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu, członek Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wieloletni pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Poradni Zaburzeń Pamięci. Współpracownik DIADY oraz NZOZ Kompas w Będzinie. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej.   20.05.2013

   "Tik-Tak"
   Problemy neuropsychologicznej diagnozy procesów dementywnych z perspektywy praktyka-uzupełnienie

   Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu, stanowiącym uzupełnienie szkolenia "Mądrze o Otępieniu". Celem spotkania będzie poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy zaburzeń otępiennych, ze szczególnym uwzględnieniem Testu Rysowania Zegara. Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, uczestniczących w marcowej edycji szkolenia "Mądrze o Otępieniu".

   • Prowadzący: mgr Joanna Metta-Pieszka Więcej
   • mgr Joanna Metta-Pieszka - specjalista neuropsycholog, asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu, członek Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wieloletni pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Poradni Zaburzeń Pamięci. Współpracownik DIADY oraz NZOZ Kompas w Będzinie. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej.

   • Termin szkolenia: 22 czerwiec 2013 r.
   • Czas trwania: sobota 9.00-17.00
   • Koszt szkolenia: 140zł płatne do 26.05.2013, 150 zł płatne po 26.05.2013, do dnia 10.06.2013 r.

    W cenie szkolenia są zaświadczenia oraz poczęstunek

   • Wpłata na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
    Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
    44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16

   Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

   lub kierować telefonicznie pod nr +48 506 162 387

   Prosimy także o wpłatę zaliczki w wysokości 25 zł (do 7 dni od daty zgłoszenia).

   Informacje dodatkowe: Ze względu na organizację szkolenia wyłącznie dla zamkniętej grupy uczestników, prosimy o zobowiązującą deklarację swojego uczestnictwa w szkoleniu,mailem lub telefonicznie, do dnia 26.05.2013 r.

   Przy uiszczeniu opłaty za szkolenie i rezygnacji z udziału w nim ośrodek zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które odwołają mailowo swoje uczestnictwo najpóźniej do dnia 26.05.2013 r. W przypadku późniejszej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane przez osobę z listy oczekujących.
   Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian techniczno- organizacyjnych do trzech tygodni przed terminem szkolenia.   29.08.2012

   Grupy terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Nabór na rok szkolny 2013/2014

   Pragniemy poinformować, że otwarty jest już nabór do następujących grup terapeutycznych:

  • Grupa dla dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami społecznymi i trudnościami w zachowaniu
  • Grupa dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z trudnościami emocjonalnym, adaptacyjnymi i probmami w zachowaniu
  • Grupa dla dzieci w wieku 10-12 lat (trudności społeczne, trudności emocjonalne, nadpobudliwość, Zespół Aspergera)
  • Grupa dla młodzieży w wieku gimnazjalnym (trudności emocjonalne, trudności społeczne, trudności w zachowaniu)
  • Grupa dla młodzieży w wieku licealnym (trudności emocjonalne, społeczne, zaburzenia lękowe i depresyjne)
  • Osoby zaintereosowane prosimy o kontakt z rejestracją ośrodka. Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją psychologiczną

   24.08.2012

   "Mózg a Człowiek" cz.2
   Szkolenie dla psychologów z podstaw diagnozy neuropsychologicznej

   Wszytskich zainteresowanych, którzy ukończyli część pierwszą szkolenia z podstaw diagnozy neuropsychologicznej zapraszamy do udziału w drugiej części szkolenia.

   Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Państwa z prowadzącą zajęcia w bieżącym roku kalendarzowym, tematyka części drugiej obejmować będzie głównie pogłębienie wiedzy z zakresu neuroanatomii mózgu, stosowanych podejść w diagnozie neuropsychologicznej oraz szczegółową analizę przypadków z praktyki klinicznej (m.in. zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego, zespoły pourazowe, zaburzenia pseudodementywne, zaburzenia wieku starczego)

   • Prowadzący: mgr Joanna Metta-Pieszka Więcej
   • mgr Joanna Metta-Pieszka - specjalista neuropsycholog, asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu, członek Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wieloletni pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Poradni Zaburzeń Pamięci. Współpracownik DIADY oraz NZOZ Kompas w Będzinie. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej.

   • Termin szkolenia: 13-14 październik 2012 r.
   • Czas trwania: sobota i niedziela 9.00-18.30
   • Koszt szkolenia: 370 zł płatne do 24.09.2012, 400 zł płatne po 24.09.2012, do dnia 07.10.2012 r.

    W cenie szkolenia są materiały (wyprawka młodego neuropsychologa), zaświadczenia oraz poczęstunek

   • Wpłata na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
    Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
    44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16, z dopiskiem: szkolenie z neuropsychologii cz.2

   Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

   lub kierować telefonicznie pod nr +48 506 162 387

   Prosimy także o wpłatę zaliczki w wysokości 50 zł (do 7 dni od daty zgłoszenia).

   Informacje dodatkowe: Ze względu na dużą liczbę chętnych, prosimy o zobowiązującą deklarację swojego uczestnictwa w szkoleniu do dnia 21.09.2012 r.

   Przy uiszczeniu opłaty za szkolenie i rezygnacji z udziału w nim ośrodek zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które odwołają mailowo swoje uczestnictwo najpóźniej do dnia 24.09.2012. W przypadku późniejszej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane przez osobę z listy oczekujących.
   Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian techniczno- organizacyjnych do trzech tygodni przed terminem szkolenia.   10.06.2012

   "Zabawy z Wyobraźnią"
   Kreatywne Wakacje Twojego Dziecka

   Zapraszamy na wakacyjny cykl warsztatów rozwojowych dla dzieci w Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA w Gliwicach.

   Warsztaty stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców poszukujących wraz ze swoją pociechą pomysłu na wypełnienie wolnych od wczasów, kolonii czy obozów dni wakacyjnych.

   Stanowią ofertę dla Wszystkch tych,którzy poszukują kreatywnej opieki dla swojego dziecka, a także okazji do jego twórczego rozwoju pod okiem wykwalifikowanej kadry.

   WARIANT I - WARSZTATY TEATRALNE (09-13.07.2012 r.):
   Podczas warsztatów dzieci wykonają samodzielnie kukiełki i przygotują przedstawienie dla rodziców. Przedstawienie odbędzie się w ostatnim dniu warsztatów (piątek), w siedzibie ośrodka.
   Prowadzący: Certyfikowany terapeuta zajęciowy, Pedagog oraz Psycholog dziecięcy (trzech opiekunów).

   WARIANT II - WARSZTATY MUZYCZNE (06-10.08.2012 r. gr.I; 13-17.08.2012 r. gr.II):
   Podczas warsztatów dzieci przygotują dla rodziców występ wokalno- muzyczny z użyciem instrumentów. Występ odbędzie się w ostatnim dniu warsztatów (piątek), w siedzibie ośrodka.
   Prowadzący: Pedagog z wykształceniem muzycznym, Pedagog oraz Psycholog dziecięcy (trzech opiekunów).

  • Warsztaty będą realizowane w dwóch grupach wiekowych:
   I grupa dla dzieci w wieku 5-7lat,
   II grupa dla dzieci w wieku 8-10 lat.
  • Maksymalna ilość osób w grupie: 12.
  • Czas trwania: Cyklicznie przez okres wakacyjny.
   Jeden cykl obejmuje 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9.00-14.00.
   Istnieje możliwość wykupienia za dodatkową opłatą 1 godz. opieki nad dzieckiem od 8.00-9.00 (koszt: 15 zł).
  • Wyżywienie: napoje, przekąski, 1 ciepły posiłek dziennie (catering).
  • Całkowity koszt uczestnictwa: 280 zł (tygodniowy cykl warsztatów).
  • Wstępne zgłoszenia prosimy kierować pod numer telefonu: 506 162 387 (rejestracja; 14.00-20.00) lub mailem na adres: info@diada.eu
   Przy zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer kontaktowy telefonu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie zgłoszenia wpłatą zaliczki w wysokości 50 zł (do 7 dni od daty zgłoszenia).
  • Wpłat prosimy dokonywać osobiście (w rejestracji ośrodka) lub przelewem na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018 Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA, 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16 z dopiskiem: warsztaty wakacyjne
  • ZAPRASZAMY


   28.05.2012

   Systemowe wspomaganie dzieci z rozpoznaniem psychiatrycznym

   Z dużą przyjemnością informujemy, że DIADA nawiązała regularną współpracę ze środowiskiem szkolnym.

   W dniu 25.05.2012 r. odbyło się w Diadzie szkolenie dla psychologów, pedagogów i nauczycieli gliwickich szkół, dotyczące zaburzeń psychicznych okresu dorastania.

   Szkolenie stanowiło element współpracy DIADY z placówkami szkolnymi, której celem jest organizacja interdyscypnarnej pomocy (w różnych środowiskach) dzieciom i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi oraz psychicznymi.

   Inicjatywa ta ma charakter pionierski i oparta jest na autorskim projekcie zespołu DIADY.

   Dziękujemy za udział i otwartość na ideę współpracy Wszystkim uczestnikom szkolenia.


   10.04.2012

   "Mózg a Człowiek" cz.2
   Szkolenie dla psychologów z podstaw diagnozy neuropsychologicznej

   Wszytskich zainteresowanych, którzy ukończyli część pierwszą szkolenia z podstaw diagnozy neuropsychologicznej, w marcu bierzącego roku, zapraszamy do udziału w drugiej części szkolenia.

   Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Państwa z prowadzącą zajęcia, tematyka części drugiej obejmować będzie głównie pogłębienie wiedzy z zakresu neuroanatomii mózgu, stosowanych podejść w diagnozie neuropsychologicznej oraz szczegółową analizę przypadków z praktyki klinicznej (m.in. zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego, zespoły pourazowe, zaburzenia pseudodementywne, zaburzenia wieku starczego)

   • Prowadzący: mgr Joanna Metta-Pieszka Więcej
   • mgr Joanna Metta-Pieszka - specjalista neuropsycholog, asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu, członek Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wieloletni pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Poradni Zaburzeń Pamięci. Współpracownik DIADY oraz NZOZ Kompas w Będzinie. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej.

   • Termin szkolenia: 16-17 czerwiec 2012 r.
   • Czas trwania: 20 godzin szkoleniowych (sobota 9.00-18.00; niedziela 9.00-17.30)
   • Koszt szkolenia: 370 zł płatne do 11.05.2012, 400 zł płatne po 11.05.2012, do dnia 31.05.2012 r.

    W cenie szkolenia są materiały (wyprawka młodego neuropsychologa), zaświadczenia oraz poczęstunek

   • Wpłata na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
    Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
    44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16, z dopiskiem: szkolenie z neuropsychologii cz.2

   Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

   lub kierować telefonicznie pod nr +48 506 162 387

   Prosimy także o wpłatę zaliczki w wysokości 50 zł (do 7 dni od daty zgłoszenia).

   Informacje dodatkowe: Ze względu na dużą liczbę chętnych, prosimy o zobowiązującą deklarację swojego uczestnictwa w szkoleniu do dnia 11.05.2012 r.

   Przy uiszczeniu opłaty za szkolenie i rezygnacji z udziału w nim ośrodek zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które odwołają mailowo swoje uczestnictwo najpóźniej do dnia 27.05.2012. W przypadku późniejszej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane przez osobę z listy oczekujących.
   Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian techniczno- organizacyjnych do trzech tygodni przed terminem szkolenia.   20.03.2012

   "Świat malucha"
   Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla najmłodszych

   Pierwsze lata życia są najbardziej intensywnym okresem naszego rozwoju. To właśnie wtedy tworzymy bazę dla naszej osobowości i umiejętności radzenia sobie.

   Obserwowanie radośnie rozwijającego się dziecka dostarcza także wiele satysfakcji i zadowolenia jego najbliższym. W realizacji tych celów szczególnie pomocne mogą być proponowane przez Nas zajęcia, wykorzystujące metodę Ruchu Rozwijającego.

   Zabawy prowadzone tą metodą oparte są o system ćwiczeń wspomagających psychoruchowy i emocjonalny rozwój dziecka. W przypadku najmłodszych dzieci stanowią one okazję do nabywania świadomości własnego ciała i budowania poczucia pewności wobec otaczającej przestrzeni. Pomagają one odważnie penetrować otoczenie, zapewniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa wynikające z bliskości rodzica.

   Dzięki temu zajęcia oparte na metodzie Ruchu Rozwijającego zacieśniają więź emocjonalną z rodzicem. Dają one także okazję do usprawniania już od najmłodszych lat zdolności do nawiązywania zdrowych kontaktów z innymi i wyrabiają otwartą postawę wobec nowych doświadczeń. Przynoszą dużo radości zarówno dziecku, jak i dorosłemu.

   Nasza propozycja obejmuje dwie grupy wiekowe: 0,7 - 1 rok życia oraz 1 - 2 rok życia. Daje to możliwość uwzględnienia indywidualnych potrzeb każdego dorastającego malucha!

   Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek, w godzinach porannych.
   Zajęcia odbywają się w małych grupach (4-5 par: rodzic i dziecko)!

   Rozpoczęcie: marzec 2012

   Koszt: 35 zł za spotkanie od pary (dziecko i opiekun). W przypadku uczestnictwa obojga rodziców/opiekunów koszt za spotkanie wynosi 43 zł (dziecko i opiekunowie).

   Prowadzący grupę: mgr Justyna Tkocz, mgr Elżbieta Wierzbicka

   Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu: +48 506 162 387

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY


   10.03.2012

   "Mózg a Człowiek" cz.1
   Szkolenie dla psychologów z podstaw diagnozy neuropsychologicznej. Nowy termin!

   Ze względu na duże zainteresowanie ustalony został nowy termin części pierwszej szkolenia, którego celem jest przybliżenie psychologom praktycznej wiedzy z zakresu badania i diagnozy neuropsychologicznej.

   Nowa edycja szkolenia poszerzona jest o najnowsze doniesienia naukowe i badawcze z zakresu teorii i praktyki neuropsychologicznej, szczególnie przydatne psychologom planującym rozpoczęcie specjalizacji z psychologii klinicznej oraz przystępującym do egzaminu specjalizacyjnego. Program

   Tematyka szkolenia- cz.1:

   • Neuropsychologia kliniczna- uwagi wstępne.
   • Podstawowe zasady oceny neuropsychologicnej.
   • Badanie neuropsychologiczne- nurt eksperymentalno- kliniczny i psychometryczny.
   • Testy i próby neuropsychologiczne.
   • Specyfika badania u osób w różnym wieku.
   • Analiza przypadków (ocena neuropsychologiczna w: deficytach rozwojowych, zaburzeniach zachowania, trudnościach szkolnych, ADHD, zaburzeniach jedzenia, zaburzeniach pseudodementywnych, zespołach pourazowych)- praca z dokumentacją.

   • Prowadzący: mgr Joanna Metta-Pieszka Więcej
   • mgr Joanna Metta-Pieszka - specjalista neuropsycholog, asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu, członek Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wieloletni pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Poradni Zaburzeń Pamięci. Współpracownik DIADY oraz NZOZ Kompas w Będzinie. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej.

   • Termin szkolenia: 21-22 kwiecień 2012 r.
   • Czas trwania: 25 godzin szkoleniowych (sobota 9.00-18.30; niedziela 9.00-18.30)
   • Koszt szkolenia: 370 zł płatne do 31.03.2012, 400 zł płatne po 31.03.2012, do dnia 08.04.2012 r.

    W cenie szkolenia są materiały, zaświadczenia oraz poczęstunek

   • Wpłata na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
    Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
    44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16, z dopiskiem: szkolenie z neuropsychologii cz.1

   Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

   lub kierować telefonicznie pod nr +48 506 162 387

   Prosimy także o wpłatę zaliczki w wysokości 50 zł (do 7 dni od daty zgłoszenia).

   Informacje dodatkowe: Ze względu na dużą liczbę chętnych, prosimy o zobowiązującą deklarację swojego uczestnictwa w szkoleniu do dnia 30.03.2012 r.

   Przy uiszczeniu opłaty za szkolenie i rezygnacji z udziału w nim ośrodek zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które odwołają mailowo swoje uczestnictwo najpóźniej do dnia 02.04.2012. W przypadku późniejszej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane przez osobę z listy oczekujących.
   Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian techniczno- organizacyjnych do trzech tygodni przed terminem szkolenia.   01.02.2012

   "Pomocna dłoń"
   Grupa edukacji i wsparcia dla rodziców dzieci oraz młodzieży
   z autyzmem i Zespołem Aspergera

   Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci oraz młodzieży z autyzmem oraz Zespołem Aspergera do udziału w profesjonalnej grupie edukacji i wsparcia.

   Grupa ta przede wszystkim daje możliwość uzyskania fachowej wiedzy i pomocy w rozwijaniu własnych umiejętności radzenia sobie z trudnościami rodzinnymi życia codziennego. Oferuje wparcie w trudzie tkwienia miesiącami w nadziejach i poszukiwaniach zmieszanych ze smutkiem i wątpliwościami.

   Jest szansą podzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczenia twórczej obecności innych.

   Udział w naszych spotkaniach może także pomóc Ci spojrzeć inaczej na swoją sytuację i odszukać radość z bycia rodzicem.

   Spotkania odbywają się raz na miesiąc, w każdy ostatni wtorek miesiąca,
   w godzinach: 18.00-20.00
   Sesja grupy edukacji i wsparcia trwa 120 min (2 h)

   Pierwsze spotkanie: 28.02.2012

   Koszt: 40 zł za spotkanie od osoby. W przypadku uczestnictwa obojga rodziców/opiekunów koszt za spotkanie wynosi 60 zł (od pary)

   Prowadzący grupę: mgr Katarzyna Sitnik-Warchulska, mgr Iwona Matacz- Szymanowicz

   Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu: +48 506 162 387

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY


   01.02.2012

   "Mózg a Człowiek" cz.1
   Szkolenie dla psychologów z podstaw diagnozy neuropsychologicznej. Nowa edycja!

   Zapraszamy Wszystkich Zainteresowanych do udziału w nowej edycji szkolenia (część pierwsza), którego celem jest przybliżenie psychologom praktycznej wiedzy z zakresu badania i diagnozy neuropsychologicznej.

   Nowa edycja szkolenia poszerzona jest także o najnowsze doniesienia naukowe i badawcze z zakresu teorii i praktyki neuropsychologicznej, szczególnie przydatne psychologom planującym rozpoczęcie specjalizacji z psychologii klinicznej oraz przystępującym do egzaminu specjalizacyjnego. Program

   Tematyka szkolenia- cz.1:

   • Neuropsychologia kliniczna- uwagi wstępne.
   • Podstawowe zasady oceny neuropsychologicnej.
   • Badanie neuropsychologiczne- nurt eksperymentalno- kliniczny i psychometryczny.
   • Testy i próby neuropsychologiczne.
   • Specyfika badania u osób w różnym wieku.
   • Analiza przypadków (ocena neuropsychologiczna w: deficytach rozwojowych, zaburzeniach zachowania, trudnościach szkolnych, ADHD, zaburzeniach jedzenia, zaburzeniach pseudodementywnych, zespołach pourazowych)- praca z dokumentacją.

   • Prowadzący: mgr Joanna Metta-Pieszka Więcej
   • mgr Joanna Metta-Pieszka - specjalista neuropsycholog, asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu, członek Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wieloletni pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Poradni Zaburzeń Pamięci. Współpracownik DIADY oraz NZOZ Kompas w Będzinie. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej.

   • Termin szkolenia: 17-18 marzec 2012 r.
   • Czas trwania: 25 godzin szkoleniowych (sobota 9.00-18.30; niedziela 9.00-18.30)
   • Koszt szkolenia: 370 zł płatne do 20.02.2012, 400 zł płatne po 20.02.2012, do dnia 05.03.2012 r.

    W cenie szkolenia są materiały, zaświadczenia oraz poczęstunek

   • Wpłata na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
    Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
    44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16, z dopiskiem: szkolenie z neuropsychologii cz.1

   Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

   lub kierować telefonicznie pod nr +48 506 162 387

   Prosimy także o wpłatę zaliczki w wysokości 50 zł (do 7 dni od daty zgłoszenia).

   Informacje dodatkowe: Ze względu na dużą liczbę chętnych, prosimy o zobowiązującą deklarację swojego uczestnictwa w szkoleniu do dnia 20.02.2012 r.

   Przy uiszczeniu opłaty za szkolenie i rezygnacji z udziału w nim ośrodek zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które odwołają mailowo swoje uczestnictwo najpóźniej do dnia 27.02.2012. W przypadku późniejszej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane przez osobę z listy oczekujących.
   Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian techniczno- organizacyjnych do trzech tygodni przed terminem szkolenia.   05.12.2011

   GRUPY TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

   Drodzy Rodzice i Uczniowie! Czas szkoły to okres zdobywania nowych umiejętności i zgłębiania nowych tajników wiedzy. Zdobywanie tej wiedzy, zwłaszcza na samym początku, nie zawsze jest łatwe, a czasem i bywa obarczone dużym stresem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz ich pociech stworzyliśmy ofertę której celem jest pomoc w tym, aby pierwsze lata nauki szkolnej stały się początkiem ciekawej, pobudzającej i intrygującej przygody. Zapraszamy dzieci kończące edukację przedszkolną i uczniów klas I-III szkoły podstawowej na zajęcia, które pomogą poradzić sobie z nowymi wyzwaniami edukacyjnymi.

   Oferta obejmuje dwie grupy wiekowe:

  • Grupę młodszą - dla dzieci uczęszczających do zerówki i I klasy szkoły podstawowej więcej
  • Zajęcia skierowane są do dzieci, które potrzebują wsparcia w opanowaniu umiejętności niezbędnych w szkole. W ramach cyklu zajęć najmłodsi uzyskają pomoc w przygotowaniach do nauki czytania, pisania, liczenia, a także w przyswajaniu sobie umiejętności skupienia uwagi, zapamiętywania, logicznego wnioskowania. Ponadto, w ramach proponowanych zajęć dzieci będą miały okazję przygotować swoje ciało, rękę, dłoń do czynności pisania. Przyswoją niezbędne pojęcia związane z organizacją przestrzeni, czasu. Uzyskają także wsparcie w ukształtowaniu swojej lateralizacji (prawa-lewa ręka), usprawnieniu własnej motoryki (dużej i małej) i słuchu fonematycznego.

  • Grupę starszą - dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej więcej
  • Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy potrzebują wsparcia w efektywnym uczeniu się, mają kłopoty z nauką lub chcieliby być lepszymi uczniami. Spotkania oparte będą o różnorodne formy psychozabawy, poprawiające koncentrację, czytanie, pismo, liczenie, logiczne myślenie, a także pomagające opanować tabliczkę mnożenia i zawiłości ortografii.

  • Czas trwania: Spotkania mają charakter cykliczny. Ich częstotliwość będzie każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz jego rodziców. Czas trwania jednej sesji to 45 minut.
  • Spotkania mają charakter zajęć grupowych (3-4 osobowych).

   Odbywają się w trakcie roku szkolnego.

   Zalecany czas udziału każdego dziecka w grupie jest przy tym konsultowany z rodzicami przez terapeutę prowadzącego.

   Koszt jednego spotkania to 40 zł. Przy regularnym udziale dziecka w zajęciach przewidziane są zniżki (pakiet miesięczny). Udział dziecka w grupie poprzedzony jest konsultacją z pedagogiem-terapeutą prowadzącym (koszt konsultacji: 40 zł).

   Zgłoszenia odbywają się drogą telefoniczną pod nr +48 506 162 387


   28.04.2011

   Kwalifikacja do grup terapeutycznych na rok szkolny 2011/2012

   W związku z licznymi pytaniami od Państwa, informujemy, że w tym roku szkolnym zostały uruchomione kompleksowe programy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, zaburzeniami odżywiania, a także Zespołem Aspergera oraz innymi trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym. Obejmują one terpię grupową, poradnictwo rodzinne i terapię indywidualną, a także poradnictwo psychiatryczne.

   Kwalifikacja do grup o charakterze psychoterapeutycznym i socjoterapeutycznym dla wskazanej grupy dzieci i młodzieży trwa cały rok szkolny. Terapia grupowa ma charakter cykliczny. Grupy terapeutyczne dobierane są pod względem trudności oraz wieku.

   Szczegóły dotyczące specyfiki grup terapeutycznych oraz ich zasad organizacji w Diadzie w dziale oferta oraz pod nr telefonu +48 506 162 387


   17.09.2011

   "Mózg a Człowiek" cz.2- Zmiana terminu!

   W związku z nieoczekiwanymi problemami natury technicznej szkolenie z neuropsychologii cz.2 zostanie przesunięte na termin październikowy. Wszystkich zainteresowanych, z którymi dotychczas nie udało się nam skontaktować, prosimy o kontakt z DIADĄ celem dostosowania nowego terminu do potrzeb zdecydowanej większości z Państwa. Na ten moment rozważany jest termin 01-02.10.2011 r.


   17.07.2011

   "Mózg a Człowiek" cz.2
   Szkolenie dla psychologów z podstaw diagnozy neuropsychologicznej

   Zapraszamy do udziału w drugiej części szkolenia o charakterze zajęć prezentacyjno- warsztatowych, z podstawowych metod diagnozy neuropsychologicznej. Pierwsza część szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Celem drugiej części zajęć jest nabycie wiedzy i podstawowych umiejętności diagnozy neuropsychologicznej w schemacie opisu metody, zastosowania, obliczenia wyników, odniesienia do norm oraz analizy jakościowej i klinicznej. Więcej

   Tematyka szkolenia:

   • Krótki Test Stanu Psychicznego (w opracowaniu S. Kotapki- Minc),
   • Test Rysowania Zegara,
   • Addenbroke Cognitive Examination- R.,
   • Test Figury Złożonej Reya,
   • Test 15 Słów Reya,
   • Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu wg Hillersa,
   • Test Sortowania Kart,
   • Test Fluencji Figuralnej Ruffa,
   • Wybrane próby kliniczne Łurii,
   • Bateria do Diagnozy Dysleksji (wybrane testy).

   • Prowadzący: mgr Joanna Metta-Pieszka Więcej
   • mgr Joanna Metta-Pieszka - psycholog, asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu, członek Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wieloletni pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Poradni Zaburzeń Pamięci. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej.

   • Termin szkolenia: 24-25 wrzesień 2011 r.
   • Czas trwania:20 godzin szkoleniowych (sobota 9.00-18.00; niedziela 9.00-17.30)
   • Koszt szkolenia- 325 zł płatne do 20.08.2011, 370 zł płatne po 20.08.2011 r. do 12.09.2011 r.
   • W cenie są materiały szkoleniowe ("wyprawka młodego neuropsychologa"), poczestunek, zaświadczenia

    Wpłata na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
    Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
    44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16, z dopiskiem: szkolenie z neuropsychologii cz.2

   Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

   lub telefonicznie pod nr +48 506 162 387

   Ze względu na dużą ilość chętnych prosimy o zobowiązującą deklarację udziału w szkoleniu do dnia 31.08.2011 r.


   09.05.2011

   Kim Jestem?
   Warsztaty tworzenia masek teatralnych

   Maski obecne są w życiu człowieka od zarania dziejów. W kontekscie psychologicznym służą ochronie świata wewnętrznych przezyć i potrzeb. Ukrywają to co najbardziej intymne, a także i to co trudno wyrazić. Stanowią wyraz tej części siebie, która prezentowana jest otoczeniu, w odpowiedzi na nasze wyobrażenia, niepokoje, konflikty, ale i oczekiwania innych. Świadomość masek, których używamy w codziennym życiu oraz poznanie uczuć, myśli i pragnień, które się pod nimi kryją pozwala lepiej rozumieć siebie i własne wybory. Pomaga także w rozumieniu najbliższych, relacji z innymi, a tym samym i odkryciu wewnętrznych pokładów siły, tak niezbędnych w zmaganiu się z codzienną rzeczywistością.

   Celem warsztatów jest pobudzenie twórczego potencjału do efektywnego radzenia sobie oraz wzmocnienie wewnętrznych zasobów i sił witalnych. Nasza propozycja skierowana jest do osób dorosłych, w szczególności borykających się ze stresem, lękiem, kłopotami w określeniu własnej wartości, trudnościami nerwicowymi oraz adaptacyjnymi. Zapraszamy także wszystkich, którzy mają poczucie, że znajdują się na rozdrożu i przysłowiowym zakręcie. Obejrzyj galerię

   Poniższe zdjęcia pochodzą z warsztatów realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, prowadzącej szkolenia w zakresie treningu pełnienia ról zawodowych i społecznych.

   Proces przygotowawczy

   Proces przygotowawczy

   Proces przygotowawczy

   Proces przygotowawczy

   Proces przygotowawczy

   Proces przygotowawczy

  • Prowadzący: mgr Sabina Palenga Więcej
  • mgr Sabina Palenga - muzyk, aktor scen muzycznych, arteterapeuta. Pracę zawodową rozpoczęła w 1991 jako tancerz Operetki Śląskiej w Gliwicach oraz instruktor rytmiki i nauczyciel tańca w placówkach pozaszkolnych. Dalsza edukacja (Uniwersytet Śląski Wydział Artystyczno-Pedagogiczny) oraz liczne szkolenia i kursy (min.:Arteterapia, Choreoterapia, Tańce w kręgu, Taniec i ruch ) rozszerzyły jej zakres działalności co zaowocowało współpracą z MOPR w Zabrzu(terapia zajęciowa, muzykoterapia, choreoterapia), Uzdrowiskiem Rabka (plastyka ruchu) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie (choreograf teatru "Psyche", plastyka ruchu).

   Maski teatralne odkryła uczestnicząc w warsztatach w Ravensburgu (2006) oraz biorąc udział w spektaklu teatru "DoxCity" (2006,2007). Doskonaląc swój warsztat wraz z Jadwigą Noworól prowadziła grupę "Teatr Masek" w ramach krakowskiego stowarzyszenia, uczestnicząc w licznych happeningach i występach.

   Warsztaty prowadzi wykorzystując zróżnicowane techniki arteterapeutyczne. Wśród najważniejszych należy wymienić warsztaty dla Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego (Monachium 2009)oraz realizowanych w ramach Konferencji "Otwórzcie Drzwi"(Kraków 2009) czy Konferencji "Żyć, leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie - w kierunku reformy opieki psychiatrycznej na Ukrainie"(Lwów 2010).

  • Termin warsztatów (całość): 25-26 czerwiec oraz 02-03 lipiec 2011 r.
  • Czas trwania: 16 godzin zegarowych (4h każdego dnia warsztatowego, od 9.00 do 13.00). Ze względu na specyficzny proces technologiczny maski realizowane są przez cztery dni weekendowe.
  • Koszt całości: 250 zł, płatne do dnia 05.06.2011 r.

   Warsztat obejmuje tworzenie formy, wyklejanie i zdobienie maski oraz wstępne ćwiczenia teatralne. W cenie są także materiały oraz słodki poczęstunek

  • Wpłata na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
   Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
   44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16, z dopiskiem: warsztaty masek

  Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

  lub kierować telefonicznie pod nr +48 506 162 387

  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wszystkich zainteresowanych prosimy o zobowiązującą deklarację udziału w warsztatach do dnia 15.06.2011 r.

  Serdecznie zapraszamy!  28.04.2011

  "Mózg a Człowiek" cz.1
  Reedycja szkolenia dla psychologów z podstaw diagnozy neuropsychologicznej. Nowy termin!

  W odpowiedzi na liczne prośby pragniemy poinformować, że kolejna edycja kompleksowego szkolenia z diagnostyki neuropsychologicznej rozpocznie się jeszcze przed wakacjami. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w części pierwszej szkolenia, której celem jest przybliżenie psychologom praktycznej wiedzy z zakresu badania i diagnozy neuropsychologicznej. Więcej

  Tematyka szkolenia- cz.1:

  • Neuropsychologia kliniczna- uwagi wstępne.
  • Podstawowe zasady oceny neuropsychologicnej.
  • Badanie neuropsychologiczne- nurt eksperymentalno- kliniczny i psychometryczny.
  • Testy i próby neuropsychologiczne.
  • Specyfika badania u osób w różnym wieku.
  • Analiza przypadków (ocena neuropsychologiczna w: deficytach rozwojowych, zaburzeniach zachowania, trudnościach szkolnych, ADHD, zaburzeniach jedzenia, zaburzeniach pseudodementywnych, zespołach pourazowych)- praca z dokumentacją.

  • Prowadzący: mgr Joanna Metta-Pieszka Więcej
  • mgr Joanna Metta-Pieszka - psycholog, asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu, członek Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wieloletni pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Poradni Zaburzeń Pamięci. Współpracownik DIADY oraz NZOZ Kompas w Będzinie. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej.

  • Termin szkolenia: 11-12 czerwiec 2011 r.
  • Czas trwania: 25 godzin szkoleniowych (sobota 9.00-18.30; niedziela 9.00-18.30)
  • Koszt szkolenia: 325 zł płatne do 27.05.2011, 370 zł płatne po 27.05.2011, do dnia 05.06.2011 r.

   W cenie szkolenia są materiały, zaświadczenia oraz poczęstunek

  • Wpłata na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
   Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
   44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16, z dopiskiem: szkolenie z neuropsychologii cz.1

  Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

  lub kierować telefonicznie pod nr +48 506 162 387

  Ze względu fakt, iż termin czerwcowy uruchomiony został na wyraźną prośbę dużej ilości zainteresowanych, prosimy o zobowiązującą deklarację udziału w szkoleniu do dnia 23.05.2011 r.  28.04.2011

  "Mózg a Człowiek" cz.3
  Szkolenie dla psychologów z podstaw diagnozy neuropsychologicznej.

  W związku z zainteresowaniem oraz sygnalizowaną potrzebą pogłębiania wiedzy z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej zapraszamy do udziału w trzeciej części szkolenia "Mózg a Człowiek". Ten etap szkolenia ma charakter zajęć warsztatowo- superwizyjnych i jest przeznaczony dla osób, które ukończyły część pierwszą oraz drugą szkolenia z podstaw diagnozy neuropsychologicznej. Więcej

  Tematyka szkolenia- cz.3:

  • Prezentacja przypadków ze strony prowadzącej z analizą procesu diagnostycznego, zasad interpretacji, kontekstu diagnozy i terapii oraz procesu terapeutycznego.
  • Analizowanie oraz praktykowanie procesu diagnostyki neuropsychologicznej w oparciu o własne przypadki kliniczne - praca w podgrupach, analiza procesów diagnostycznych o charakterze balintowskim i superwizyjnym.
  • Prezentacja i omówienie Kalifornijskiego Testu Uczenia Językowego (CVLT) oraz jego możliwości.
  • Pogłębienie wiedzy w zakresie stosowania, analizy oraz interpretacji metod diagnozy neuropsychologicznej poznanych podczas części pierwszej i drugiej szkolenia.

  • Prowadzący: mgr Joanna Metta-Pieszka Więcej
  • mgr Joanna Metta-Pieszka - psycholog, asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu, członek Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wieloletni pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Poradni Zaburzeń Pamięci. Współpracownik DIADY oraz NZOZ Kompas w Będzinie. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej.

  • Termin szkolenia: 18-19 czerwiec 2011 r.
  • Czas trwania: 20 godzin szkoleniowych (sobota 9.00-18.00; niedziela 9.00-17.30)
  • Koszt szkolenia: 300 zł płatne do 31.05.2011, 350 zł płatne po 31.05.2011, do dnia 12.06.2011 r.

   W cenie szkolenia są materiały, zaświadczenia oraz poczęstunek

  • Wpłata na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
   Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
   44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16, z dopiskiem: szkolenie z neuropsychologii cz.3

  387

  Prosimy o zobowiązującą deklarację udziału w szkoleniu do dnia 23.05.2011 r. Ze względu na charakter warsztatowy zajęć, na szkol

  Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

  lub kierować telefonicznie pod nr +48 506 162 387

  Na szkoleniu będzie możliwość przeanalizowania procesu diagnostycznego pacjentów z własnej praktyki klinicznej. Zapraszamy!  30.11.2010

  "Mózg a Człowiek" cz.2
  Szkolenie dla psychologów z podstaw diagnozy neuropsychologicznej

  Zapraszamy do udziału w drugiej części szkolenia o charakterze zajęć prezentacyjno- warsztatowych, z podstawowych metod diagnozy neuropsychologicznej. Pierwsza część szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Celem drugiej części zajęć jest nabycie wiedzy i podstawowych umiejętności diagnozy neuropsychologicznej w schemacie opisu metody, zastosowania, obliczenia wyników, odniesienia do norm oraz analizy jakościowej i klinicznej. Więcej

  Tematyka szkolenia:

  • Krótki Test Stanu Psychicznego (w opracowaniu S. Kotapki- Minc)
  • Test Rysowania Zegara
  • Addenbroke Cognitive Examination- R.
  • Test Figury Złożonej Reya
  • Test 15 Słów Reya- 1,5 h
  • Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu wg Hillersa
  • Test Sortowania Kart
  • Test Fluencji Figuralnej Ruffa
  • Wybrane próby kliniczne Łurii
  • Bateria do Diagnozy Dysleksji (wybrane testy).

  • Prowadzący: mgr Joanna Metta-Pieszka Więcej
  • mgr Joanna Metta-Pieszka - psycholog, asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu, członek Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wieloletni pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Poradni Zaburzeń Pamięci. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej.

  • Termin szkolenia: Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem ustalone są dwa terminy szkolenia do wyboru 05-06 luty 2011 r. lub 26-27 marzec 2011
  • Czas trwania:20 godzin szkoleniowych (sobota 9.00-18.00; niedziela 9.00-17.30)
  • Koszt szkolenia- termin 05-06 luty 2011 r.: 300 zł płatne do 07.01.2011, 350 zł płatne po 07.01.2010 r. do 15.01.2011 r.
  • Koszt szkolenia- termin 26-27 marzec 2011 r.: 300 zł płatne do 21.02.2011 r., 350 zł płatne po 21.02.2011 r. do 11.03.2011 r.
  • W cenie są materiały szkoleniowe ("wyprawka młodego neuropsychologa"), poczestunek, zaświadczenia

   Wpłata na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
   Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
   44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16, z dopiskiem: szkolenie z neuropsychologii cz.2

  Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

  lub telefonicznie pod nr +48 506 162 387

  Ze względu na dużą ilość chętnych prosimy o zobowiązującą deklarację udziału w szkoleniu do dnia 31.12.2010 r. (w przypadku terminu lutowego) oraz 31.01.2011 r. (w przypadku terminu marcowego)


  08.11.2010

  Profesjonalne porady dietetyczne

  Pragniemy przekazać, że w odpowiedzi na Pańśtwa zapotrzebowanie poszerzyliśmy naszą ofertę o profesjonalne porady dietetyczne. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do osób prezentujących zaburzenia jedzenia oraz inne trudności z efektywnym odżywianiem. W ramach oferty dostępne są zarówno konsultacje z dietetykiem klinicznym, jak i dobór diety oraz opracowanie jadłospisu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości.

  Osoba konsultująca:Ewa Balicka-Sulik, dietetyk kliniczny

  Koszt konsultacji (40-50 min.): 60 zł

  Przed pierwszą konsultacją należy wykonać badanie krwi i udostępnić je dietetykowi

  Koszt opracowania diety i jadłospisu na tydzień: 100 zł

  Koszt opracowania diety i jadłospisu na miesiąc: 200 zł

  Szczegółowe informacje pod nr telefonu +48 506162387


  27.09.2010

  Zaburzenia odżywiania
  Warsztaty z dietetykiem dla rodziców

  Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu dotyczącego tematyki zaburzeń odżywiania. Spotkanie, podobnie jak poprzednie, ma charakter psychoedukacyjny. Tym razem przeznaczone jest dla osób chorujących na anoreksję oraz ich rodzin.

  Spotkanie odbędzie się 14.10.2010 r. (czwartek), w godzinach 17.00-19.00. Spotkanie poprowadzi dietetyk kliniczny Ewa Balicka-Sulik

  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz duże zainteresowanie, do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy maksimum dwie osoby z rodziny (np. osoba z trudnością plus jeden rodzic/opiekun).

  Koszt: 50 zł od rodziny

  Zapisy i szczegółowe informacje pod nr telefonu +48 506162387


  08.09.2010

  "Mózg a Człowiek" cz.1-reedycja
  Dodatkowy termin!

  Ze względu na ogromne zainteresowanie szkoleniem z podstaw diagnozy neuropsychologicznej dla psychologów, pragniemy poinformować, że na ten moment lista na termin wrześniowy została zamknięta i prowadzimy zapisy na termin listopadowy.

  Szczegóły poniżej

  Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia "Mózg a Człowiek - część pierwsza". Celem szkolenia jest przybliżenie psychologom praktycznej wiedzy z zakresu badania i diagnozy neuropsychologicznej. Więcej

  Tematyka szkolenia:

  • Neuropsychologia kliniczna- uwagi wstępne.
  • Podstawowe zasady oceny neuropsychologicnej.
  • Badanie neuropsychologiczne- nurt eksperymentalno- kliniczny i psychometryczny.
  • Testy i próby neuropsychologiczne.
  • Specyfika badania u osób w różnym wieku.
  • Analiza przypadków (ocena neuropsychologiczna w: deficytach rozwojowych, zaburzeniach zachowania, trudnościach szkolnych, ADHD, zaburzeniach jedzenia, zaburzeniach pseudodementywnych, zespołach pourazowych)- praca z dokumentacją.

  • Prowadzący: mgr Joanna Metta-Pieszka
  • Termin szkolenia: 27-28 listopad 2010 r.
  • Czas trwania: 25 godzin szkoleniowych (sobota 9.00-18.30; niedziela 9.00-18.30)
  • Koszt szkolenia: 300 zł płatne do 20.10.2010, 350 zł płatne po 20.10.2010, do dnia 15.11.2010 r.

   W cenie szkolenia są materiały, zaświadczenia oraz poczęstunek

  • Wpłata na konto PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
   Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
   44-100 Gliwice, ul. Kozielska 16, z dopiskiem: szkolenie z neuropsychologii

  Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

  lub kierować telefonicznie pod nr +48 506 162 387

  W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy, dane do wystawienia faktury oraz miejsce pracy (ogólnie). Informacje te są niezbędne z przyczyn organizacyjnych i merytorycznych.

  Ze względu na dużą ilość chętnych prosimy o zobowiązującą deklarację udziału w szkoleniu do dnia 20.10.2010 r.


  31.05.2010

  Nowość
  Diagnostyka neuropsychologiczna

  Diagnostyka neuropsychologiczna jest wysoce specjalistycznym rodzajem diagnozy funkcji poznawczych t.j. myślenie, uwaga, pamięć. Jej celem jest ocena sprawności tych funkcji oraz zakresu i głebokości zaburzeń poznawczych. W przypadku deficytów, diagnostyka neuropsychologiczna pozwala określić jakie dokładnie obszary procesów poznawczych zostały zaburzone, jaki może być ich związek z codziennym funkcjonowaniem i jak powinna wyglądać efektywna rehabilitacja.

  W naszym ośrodku proponujemy konsultacje diagnostyczne zaburzeń uwagi, pamięci, myślenia, funkcji wykonawczych, procesów wzrokowo- przestrzennych oraz innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.

  Osoba konsultująca: mgr Joanna Metta-Pieszka Więcej

 • mgr Joanna Metta-Pieszka - specjalista neuropsycholog, asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu, członek Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Wieloletni pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Poradni Zaburzeń Pamięci. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone liczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz terapii neuropsychologicznej. Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej. Na co dzień współpracuje z NZOZ Kompas w Czeladzi.

  Czas trwania konsultacj: 80-90 min. (około 1,5 h). Do celów specjalistycznej diagnozy wymagane są minimum 2 wizyty.

  Koszt: 130 zł za spotkanie (1,5 h).

  Z każdej konsultacji można uzyskać odpis z historii choroby (w cenie wizyty). Pełny, obszerny, specjalistyczny opis konsultacji i badania w formie pisemnej opinii jest płatny dodatkowo.

  Rejestracja i szczegółowe informacje pod nr telefonu +48 506162387, w godz. 14.00-20.00

  Zapraszamy


  31.05.2010

  "Mózg a Człowiek" cz.1
  Reedycja szkolenia dla psychologów z podstaw diagnozy neuropsychologicznej

  Ze względu na bardzo duże zainteresowanie kompleksowym szkoleniem z diagnostyki neuropsychologicznej, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia "Mózg a Człowiek - część pierwsza". Celem szkolenia jest przybliżenie psychologom praktycznej wiedzy z zakresu badania i diagnozy neuropsychologicznej. Więcej

  Tematyka szkolenia:

  • Neuropsychologia kliniczna- uwagi wstępne.
  • Podstawowe zasady oceny neuropsychologicnej.
  • Badanie neuropsychologiczne- nurt eksperymentalno- kliniczny i psychometryczny.
  • Testy i próby neuropsychologiczne.
  • Specyfika badania u osób w różnym wieku.
  • Analiza przypadków (ocena neuropsychologiczna w: deficytach rozwojowych, zaburzeniach zachowania, trudnościach szkolnych, ADHD, zaburzeniach jedzenia, zaburzeniach pseudodementywnych, zespołach pourazowych)- praca z dokumentacją.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

  lub kierować telefonicznie pod nr +48 506 162 387


  31.05.2010

  Kwalifikacja do grup terapeutycznych na rok szkolny 2010/2011

  W związku z licznymi pytaniami od Państwa, informujemy, że trwa kwalifikacja do grup o charakterze psychoterapeutycznym i socjoterapeutycznym dla dzieci, młodzieży oraz młodych-dorosłych.

  Terapia grupowa stanowi jedną z najbardziej efektywnych form leczenia zaburzeń emocjonalnych. Udział w grupie może nie tylko przyczynić się do poprawy w zakresie prezentowanych objawów, ale i pomóc w lepszym rozumieniu siebie oraz innych. Daje szansę na usprawnienie sposobów radzenia sobie w codziennym życiu, nabycie nowych umiejętności oraz wzmocnienie posiadanych zasobów. Może pomóc zarówno w procesie budowania własnej tożsamości, jak i poprawie relacji z innymi.

  W "Diadzie" terapia grupowa ma charakter cykliczny. Grupy terapeutyczne dobierane są pod względem trudności oraz wieku. Obecnie trwa kwalifikacja do grup dla osób m.in. z trudnościami społecznymi (t.j. Zespół Aspergera, zaburzenia schizotypowe), zaburzeniami lękowymi, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami jedzenia oraz zaburzeniami osobowościowymi i nerwicowymi.

  Szczegóły dotyczące specyfiki grup terapeutycznych oraz ich zasad organizacji w Diadzie w dziale oferta oraz pod nr telefonu +48 506 162 387


  23.04.2010

  Zaburzenia odżywiania
  Warsztaty psychodeukacyjne dla rodziców

  Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań o charakterze psychoedukacyjnym poświęconych tematyce zaburzeń odżywiania. Spotkania przeznaczone są dla rodziców dzieci oraz młodzieży chorujących na anoreksję, bulimię, zespół gwałtownego objadania się itp. Celem spotkań jest zarówno poszerzenie wiedzy, jak i uzyskanie wsparcia w zmaganiu się z sytuacją choroby oraz procesem zdrowienia. Spotkania prowadzone będą przez specjalistów- psychologów, terapeutów rodzinnych, lekarza psychiatrę, lekarza endokrynologa i dietetyka.

  Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się 04.05.2010 r., w godzinach 17.30-19.00. Spotkanie poprowadzi specjalista psychiatra, lek. med. Anna Gleixner.

  Koszt: 50 zł

  Zapisy i szczegółowe informacje pod nr telefonu +48 506162387


  05.01.2010

  "Mózg a Człowiek" cz.2
  Szkolenie dla psychologów z podstaw diagnozy neuropsychologicznej

  Zapraszamy do udziału w drugiej części szkolenia o charakterze zajęć prezentacyjno- warsztatowych, z podstawowych metod diagnozy neuropsychologicznej. Celem zajęć jest nabycie wiedzy i podstawowych umiejętności diagnozy neuropsychologicznej w schemacie opisu metody, zastosowania, obliczenia wyników, odniesienia do norm oraz analizy jakościowej i klinicznej. Więcej

  Tematyka szkolenia:

  • Krótki Test Stanu Psychicznego (w opracowaniu S. Kotapki- Minc).
  • Test Rysowania Zegara.
  • Addenbroke Cognitive Examination- R.
  • Test Figury Złożonej Reya
  • Test 15 Słów Reya- 1,5 h.
  • Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu wg Hillersa.
  • Test Sortowania Kart.
  • Test Fluencji Figuralnej Ruffa
  • Wybrane próby kliniczne Łurii
  • Bateria do Diagnozy Dysleksji (wybrane testy).

  Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres info@diada.eu

  lub telefonicznie pod nr +48 506 162 387


  10.11.2009

  Terapia pedagogiczna
  Pomoc dzieciom z dysleksją, dyskalkulią i innymi deficytami rozwojowymi

  Okres przedszkolny i początek edukacji szkolnej to moment intensywnego i dynamicznego rozwoju, który przebiega różnie w zależności od indywidualnych predyspozycji dziecka. Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju u dzieci oraz rozpoczęcie terapii może uchronić je przed wystąpieniem trudności i niepowodzeń szkolnych. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją terapii pedagogicznej dla dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami i zakłóceniami rozwoju psychoruchowego. Szczegóły w dziale oferta


  15.10.2009

  "W oczekiwaniu na dwie kreski"
  Grupa wsparcia dla osób starających się o dziecko

  Więcej

  Zapraszamy osoby mające trudność w zajściu w ciążę do udziału w profesjonalnej grupie wsparcia. Grupa ta przede wszystkim oferuje wparcie w trudzie tkwienia miesiącami w wielkich nadziejach zmieszanych ze smutkiem, wątpliwościami i rozczarowaniem. Daje możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami. Udział w naszych spotkaniach może też pomóc Ci lepiej zrozumieć swoją sytuację, zmienić nastawienie i sposób zmagania się z oczekiwaniem na dwie kreski.
  Spotkania grupowe będą odbywać się co dwa tygodnie. Sesja trwa 1,5 h (90 minut). Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją indywidualną z psychologiem prowadzącym grupę.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  Tel. +48 506162387
  Termin rozpoczęcia: jesień 2009
  Prowadzący: mgr Katarzyna Styk, mgr Marta Pawełczak-Szastok
  Copyright by © Diada 2009. design lukasdesign.pl